Endelig slutt på papir i helsevesenet

Nå skal helsevesenet over på Internett. Staten planlegger å samle helsevesenet og leverandører i fem regionale helseportaler, kan digitoday.no avsløre.

I morgen skal Sosial- og helsedepartementet legge frem sin plan om digitalisering og effektivisering av helse-Norge. Planen heter "Si @!" (Uttales: Si aahh!") Etter en ringerunde i offentlig sektor og blant de største IT-leverandørene kan digitoday.no avsløre hovedtrekkene i planen.

Hovedmålet er klart:

Med Internett og IT-teknologi skal helsevesenet effektiviseres. Den viktigste delen av planen som blir lagt frem i morgen fokuserer på de fem regionale helsenettene som eksisterer. Helsevesenet har hittil investert enorme summer i IT-systemer, men de er ikke koblet sammen og nesten all informasjon, blant annet pasientjournaler lagres på papir - som regel spredd mellom mange leger og sykehus.

Nå skal helsenettene tas i bruk til å koble It-systemene sammen. Målet er å erstatte alt papir med digital kommunikasjon. Helsepersonell og leger skal kunne sende resepter, meldinger og annen informasjon til sykehuset du legges inn på, eller til en annen lege.

Brukerne av de fem helsenettene skal også kommunisere med sentrale statlige instanser som Rikstrygdeverket. Rikstrygdeverket ville spart enorme summer og ressurser på at sykemeldinger og annet papirarbeid legges over til elektroniske systemer. I dag går alt med papir og post.

Etter hva digitoday.no erfarer skal staten også lansere tiltak for å bedre kommunikasjonen med publikum ved bruk av Internett. En ny Internett-basert portal skal gi pasienter informasjon om helsekøer, legetilbud samt flere andre tilbud. Trolig skal du kunne booke legetimer og utveksle sensitive informasjon via nettet fordi det nye systemet bruker svært gode sikkerhetssystemer.

Basisen for systemet er såkalte elektroniske signaturer. Slike signaturer sikrer mottaker og avsender ved at man virkelig snakker med den man tror man kommuniserer med og at innholdet ikke blir lest/endret underveis. Staten vedtok i fjor at offentlig sektor kan bruke digitale signaturer.

Det er flere leverandører av digitale signatur-systemer, men særlig et selskap ligger godt an, Ergo Group AS (tidligere Posten SDS). Les mer om dette selskapet, og deres planer om digitalisering av helsevesenet.

Les mer om:
;