Endelig tjener HP penger på PC-er og servere

I oktoberkvartalet gikk alle Hewlett-Packards avdelinger, også PC-er og servere, i pluss.

I oktoberkvartalet gikk alle Hewlett-Packards avdelinger, også PC-er og servere, i pluss.

Hewlett-Packard offentliggjorde tallene for oktoberkvartalet i går, det fjerde i selskapets regnskapsår.

Omsetningen havnet på 19,9 milliarder dollar. Det er 10 prosent mer enn fjorårets oktoberkvartal. Analytikerne hadde ventet 19,0 milliarder dollar.

Driftsresultatet viser et pluss på 1,4 milliarder dollar. Det er 63 prosent bedre enn i fjor. Per aksje svarer det til 0,36 dollar. Analytikerne hadde ventet 0,35 dollar.

Bunnlinjen etter GAAP-standarden viser et overskudd på 1,1 milliarder dollar, det er 152 prosent bedre enn i fjor, og 0,28 dollar per aksje.

HP er delt i fire operative avdelinger: Skrivere ("Image and Printing Group"), PC-er ("Personal Systems Group"), Servere ("Enterprise Systems Group") og tjenester ("HP Services"). Alle disse leverte et positivt bidrag til driften.

HP gjør det fortsatt best innen skrivere, med en omsetning på 6,2 milliarder dollar og et overskudd på 1,0 milliarder. Tallene for samme kvartal i fjor var henholdsvis 5,6 milliarder dollar og 0,94 milliarder.

Den nest største avdelingen målt i omsetning er PC-er. Her ble omsetningen 6,0 milliarder dollar, og avdelingen kreket seg til et lite overskudd på 21 millioner dollar. I samme kvartal i fjor var omsetningen 5,0 milliarder dollar, og underskuddet var 68 millioner. Bak omsetningsveksten på 19 prosent, er en 53 prosent vekst i antall leverte bærbare PC-er, og 23 prosent flere stasjonære PC-er.

I en framgang som betyr svært mye for HP, noterte serveravdelingen seg for en omsetning på 4,073 milliarder dollar. Det er så vidt over fjorårets 3,995 milliarder. Da viste avdelingen et underskudd på 129 millioner, mens det i år er et overskudd på 106 millioner dollar. Omsetningen av Intel-baserte servere økte med 9 prosent, i antall 21 prosent. Store Unix-servere gikk tilbake med 10 prosent. Tilbakegangen for NonStop (gamle Tandem) og Alpha var noe mindre. Superdome gikk 17 prosent fram i antall, men HP oppgir ikke omsetningen. Serveravdelingen omfatter også mye programvare. I omsetning gikk OpenView fram 17 prosent, og OpenCall 36 prosent.

I julikvartalet i år gikk både PC-er og servere med underskudd, henholdsvis 56 millioner dollar og 70 millioner.

Innen tjenester vokste omsetningen fra 3,06 milliarder dollar til 3,23 milliarder, mens overskuddet vokste fra 362 millioner dollar til 393 millioner.

For året under ett økte HP omsetningen fra 72,3 milliarder dollar til 73,1 milliarder. Mens 2001–2002 ga et underskudd på 928 millioner dollar, noteres 2002–2003 med et overskudd på 2,54 milliarder dollar. HP har likvider på 14,7 milliarder dollar.

Toppsjef Carly Fiorina er strålende fornøyd, spesielt over å ha oppfylt løftet om å gjøre serveravdelingen lønnsom.

I forhold til fjerde kvartal i fjor, er omsetningsveksten størst i Asia/Stillehavet og Europa – henholdsvis 16 prosent og 14 prosent – og dårligst i USA og Japan – henholdsvis 6 prosent og 5 prosent.

HP venter en omsetning mellom 19,1 milliarder dollar og 19,5 milliarder i inneværende kvartal, noe mer enn analytikernes prognose på 19,0 milliarder, og et driftsoverskudd per aksje på 0,35 dollar, 21 prosent bedre enn januarkvartalet 2003. For hele året 2003–2004 venter HP et driftsoverskudd på 1,42 dollar, 22 prosent bedre enn 2002–2003.

Til toppen