Endelig tør Microsoft kjøre Hotmail under Windows

Påstanden om at Windows 2000 kan måle seg med Unix svekkes av at Microsofts e-posttjeneste Hotmail fortsatt kjører under FreeBSD. Men en overgang er på gang, ifølge Netcraft.

Påstanden om at Windows 2000 kan måle seg med Unix svekkes av at Microsofts e-posttjeneste Hotmail fortsatt kjører under FreeBSD. Men en overgang er på gang, ifølge Netcraft.

Hver måned siden 1995 har Netcraft har gjennomført regelmessige tellinger av hvordan verdens nettsteder fordeler seg på ulike operativsystemer og webtjenere. Undersøkelsen avslører ofte kjensgjerninger som stiller leverandørers markedspåstander i et underlig lys. I fjor ble det for eksempel avslørt at e-posttjenesten Hotmail, som Microsoft kjøpte fra et uavhengig selskap, stadig ble kjørt under Unix-varianten FreeBSD og gratiswebtjeneren Apache, i stedet for Microsofts flaggskip Windows NT og Internet Information Server (IIS).

Juli-undersøkelsen til Netcraft avslører at Microsoft er i gang med en prosess som kan gjøre slutt på denne pinlige tilstanden. Den viser at mellom fem og ti prosent av Hotmail-transaksjonene håndteres av maskiner som kjører Windows 2000 og IIS. Men fortsatt må Microsoft ty til konkurrerende verktøy for å håndtere over 90 prosent av alle Hotmail-meldingene.

Hotmail har ikke vist spesielle uregelmessigheter i juli. Det kan følgelig antas at overgangen går forholdsvis glatt. Men det vil ta tid. "Selv om alt går uten problemer, vil en overgang sannsynligvis kreve flere uker", skriver Netcraft i en kommentar.

Hotmail er det største av Microsofts ervervede nettsteder som ennå ikke er overført til Windows. Det finnes fler. Men det kan ikke underslås at en komplett og vellykket overføring av den svært omfattende Hotmail-infrastrukturen til Microsofts egen plattform vil være et avgjørende bevis for at Windows 2000 er det systemet Microsoft hevder det er.

Ellers går det fram av Netcrafts juli-undersøkelse at Internett omfatter 18,2 millioner ulike vertsnavn, mot 17,0 millioner i juni. Apache er stadig den mest populære webtjeneren. Andelen er 62,8 prosent i juli mot 62,5 prosent i juni. Microsoft IIS beveger seg fra 20,4 prosent i juni til 19,9 prosent i juli. Den tredje aktøren med en andel på over 2 prosent er Netscape, med 6,7 prosent i juni og 6,9 prosent i juli.

I sin juni-undersøkelse prøvde Netcraft en ny tellemetode for å skille mellom vertsnavn og såkalte aktive nettsteder. Årsaken er at det er misvisende å telle vertsnavn, siden mange tjenester leverer den samme startsiden til ulike nettadresser. Den nye tellemetoden, som av en eller annen grunn ikke er gjentatt i juli-undersøkelsen, gjør at vertsnavn som gir samme nettsted, bare telles én gang.

Denne mer realistiske tellemetoden slo ut til Microsofts fordel. Det samlede tallet på nettsteder ble redusert til 7,5 millioner, fordelt på 3,4 millioner IP-adresser. Andelene til Apache, Microsoft og Netscape var henholdsvis 59,6 prosent, 26,8 prosent og 2,6 prosent.

Juni-tellingen fordelte også nettstedene på operativsystem:

Operativsystem Andel av alle vertsnavn Andel av aktive nettsteder
Linux 35,73 % 29,99 %
Microsoft 21,32 % 28,32 %
Solaris 20,35 % 16,33 %
Andre 21,24 % 23,59 %
Ukjent 1,36 % 1,76 %
Til toppen