Ender opp med kun én digital-TV-søker i Norge

Kulturdepartementet er rimelig sikker på at det kun kommer inn én søknad på norsk, bakkebasert digital-TV. Fristen går ut i dag.

Kulturdepartementet er rimelig sikker på at det kun kommer inn én søknad på norsk, bakkebasert digital-TV. Fristen går ut i dag.

Rådgiver på medieseksjonen, Tarjej Bekkedal, opplyser til digi.no at det foreløpig ikke er kommet inn én eneste søknad til departementet.

- Vi forventer søknaden til Norges Televisjon å komme inn klokken 11 i dag. Andre har vi ikke hørt fra. Vi antar at det kun er NTV som vil søke, sier han.

- Innebærer det faktum at det går mot kun én søker, at konsesjonsvilkårene er for strenge?

- Det var bare én søker da TV 2 ville ha konsesjon for kommersiell TV også. Vi forholder oss til det antall søkere som kommer inn, sier han.

Han håper at departementet blir ferdig med behandlingen av søknaden før nyttår, men vil ikke love noe.

- Det avhenger av mange faktorer, blant annet hvor mange forbehold som er tatt i søknaden og hvor mange uavklarte faktorer den inneholder. Søkeren må blant annet avklare med sine entreprenører og partnere, sier Bekkedal videre.

Han spår at det blir en stor oppgave å se på økonomien i digital-TV-prosjektet og at det blant annet er derfor myndighetene vil benytte ekstern hjelp for å analysere markedsmulighetene til norsk bakkebasert digital-TV.

Det er det britiske konsulentselskapet Analysys som har fått jobben med å utføre analysen av søkerne.

Til toppen