Endrer internett hjernene våre?

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter.

Endrer internett hjernene våre?

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter.

Hjerneforskere har begynt å interessere seg for Google, hvordan vi bruker søketjenesten og hvordan det eventuelt påvirker hjernen vår.

Dr. Gary Small, psykiater ved UCLA i USA, mener at daglig bruk av digitale teknologier som internett og smartphones kan påvirke hvordan hjernen fungerer.

Menneskekroppen er ekstremt tilpassningsdyktig, enten det er snakk om akklimatisering til varme i Sahara eller kulde i Sibir. Den tilpasser seg også raskt fysisk krevende arbeidsmiljø, og stillesittende kontorjobber.

Hjernen vår har den samme tilpassningsdyktigheten, og den påvirkes også av hvordan den brukes.

Small hevder at den kontinuerlige og daglige bruken av Google og andre nettjenester går på bekostning av tradisjonell ansikt-til-ansikt kontakt, og at delene av hjernen som brukes til dette blir svakere som følge av det. Han mener effekten har vist seg sterkest hos de «digitale innfødte», det vil si de som i dag er tenåringer eller tidlig i 20-årene.

Disse må få hjelp til å styrke sine sosiale egenskaper på samme måte som de eldre må få hjelp til å styrke sine teknologiferdigheter, mener Small. Han har skrevet boken "iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind" om temaet.

Slike påstander er ikke noe nytt. De har i alle år kommet fra personer som er skeptisk til utviklingen, nesten uansett hvilken utvikling og hvilken tidsperiode det er snakk om. Small møter derfor også motstand for sitt syn på saken, og han innrømmer at han ikke har helt klare bevis for sitt syn.

Likevel får han støtte fra hjerneforskere som mener at det vil være fornuftig å forske mer på dette.

- Hans argumenter er ganske interessante og definitivt provoserende, men vanskelige å bevise, sier hjerneforsker Tracey Shors ved Rutgers University, til Associated Press.

Det er heller ikke sikkert at det nødvendigvis er negativt for hjernen å bruke mye tid på internett.

Et større studie ved University of California konkluderte med at det å bruke nettet for å kommunisere og holde kontakten med vennes, ga tenåringene bedre sosiale ferdigheter som kom til nytte både i arbeidssituasjoner og i private sosiale sammenhenger.

Til toppen