Endrer kredittverdigheten til NetCom

Dun & Bradstreet skylder på feil i de maskinelle kredittvurderingssystemene sine, og endrer kredittverdigheten til NetCom fra laveste rating, «C kreditt frarådes», til «AAA høyeste kredittrating».

Dun & Bradstreet skylder på feil i de maskinelle kredittvurderingssystemene sine, og endrer kredittverdigheten til NetCom fra laveste rating, «C kreditt frarådes», til «AAA høyeste kredittrating».

Dun & Bradstreet skylder på feil i de maskinelle kredittvurderingssystemene sine, og endrer kredittverdigheten til NetCom fra laveste rating, «C kreditt frarådes», til «AAA høyeste kredittrating».

Tidligere mandag kom det fram i Dagens Næringsliv at mobilselskapet hadde fått så mange anmerkninger og inkassosaker at de oppnådde bunnrating hos kredittopplysningsbyrået.

Nå melder Dun & Bradstreet at de hadde kategorisert en inkassosak for strengt, og at kombinasjonene av anmerkninger og inkassosaker som de maskinelle kredittvurderingssystemene hadde vurdert førte til for streng vurdering av NetCom. Etter en manuell vurdering har dermed statusen blitt endret til høyeste kredittrating, AAA.

Informasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom sa tidligere til Dagens Næringsliv at selskapet ikke fortjente bunnrating og vil gå igjennom betalingsrutinene.

– Hvis man går inn i dette, vil man se at disse sakene må betegnes som småsaker. Dette sier ikke noe om vår betalingsevne eller – vilje, sier Wormdahl.

NetCom er ikke alene med å slurve med innbetalingene. En rekke store norske selskaper er dårlige betalere og anmerkninger kommer på løpende bånd.

– Norske selskaper er de dårligste betalerne i Norden, men vi ligger i det absolutte toppsjiktet i Europa, sier daglig leder Rune Bratsberg i KrediNor.

Til toppen