Endret rekkefølgen på spørsmål - nettbruk til værs

Den store økningen i daglig bruk av Internett i fjor høst skyldtes at Norsk Gallup endret på rekkefølgen av spørsmålene. Det innrømmer da også Gallups Tore Wæthing.

Den store økningen i daglig bruk av Internett i fjor høst skyldtes at Norsk Gallup endret på rekkefølgen av spørsmålene. Det innrømmer da også Gallups Tore Wæthing.

Det skulle ikke mer til en endring i rekkefølgen av spørsmålene, så føk internettbruken i været. Det var mange spørsmål knyttet til at tallet på daglige brukere var på 550 000 i august 1999. Dette var en markant økning fra før sommeren. Til sammenligning var det i juni 383.000 daglige brukere.

Tore Wæthing, avdelingsleder for Internett og internettstudier ved Norsk Gallup Institutt, vedkjenner at forandring i metoden man har brukt på undersøkelsen kan ha endret utfallet av resultatet.

Men han påpeker det er en rekke andre faktorer som er viktige å ta med.

- Man endret ikke på annet enn rekkefølgen. Dette kan ha vært medvirkende til økningen av tilgangen. Men det er en av faktorene i summen av mange, sier Wæthing til digi.no

Da resultatene kom ut i fjor høst ble det spekulert i om "gratis Internett" hadde ført til den markante økningen av daglige brukere på nettet. Før sommeren 1999 hadde den daglige nettbruken i Norge ligget på et stabilt nivå, noe som i realiteten innebar en reell nedgang, siden flere og flere nordmenn i 1998 og 1999 fikk tilgang til nettet.

En av faktorene som ble fremhevet den gang, og som Wæthing også fremhever i dag, er ferieperioden som augustmålingen ble utført i.

- Av erfaring vet vi at det kommer forandringer i resultatene i ferieperioder. Vi spør intervjuobjektene om de for eksempel var inne på nettet i går, og erindringen blir litt forandret i ferier, sier Wæthing.

Men en av hovedgrunnene viste seg altså å være en helt annen: Ett av spørreskjemaene i telefonintervjuet hadde nemlig blitt flyttet lengre frem.

Gallup har en stor undersøkelse de kaller "Forbruker & Media" som tar for seg hele mediemarkedet i Norge. Internett er bare én av mediekanalene som det blir spurt om og som danner grunnlaget for "InterTrack".

I den siste InterTrack-undersøkelsen i april beskriver analyseselskapet metoden som ligger til grunn for undersøkelsen. Der står det svart på hvitt at: "Vi har nå et stort datagrunnlag til å kunne påstå at den relativt sterke økningen i daglig dekning fra august 1999 i større grad kan skyldes justeringen i rekkefølgen av spørsmålene enn det vi kunne forutse, selv om noe også er en faktisk økning i daglig bruk av Internett."

Etter at denne "justeringen" ble gjort har den daglige nettbruken kommet opp på et helt nytt nivå, som nå er stabilisert.

Grunnen til at skjemaet ble forandret kommer av at Internett stadig er i forandring.

- Vi måtte forandre på skjemaet for å tilpasse det til mediebildet. Det er ingen sektor som utvikler seg så fort som Internett, det må vi ta høyde for, sier Wæthing som legger til at det selvfølgelig ikke er bra å endre i metoden underveis i en rullende screening.

- Men jeg er ganske sikker på at vi i dag leverer et mer korrekt bilde av situasjonen enn det vi gjorde før endringen, sier Wæthing.

Til toppen