Endringer i IT-bransjens elitedivisjon

Listen over IT-selskaper på Oslo Børs endrer seg: Thrane-gruppen ryker ut og Merkantildata PC Lan kommer inn.

Listen over IT-selskaper på Oslo Børs endrer seg: Thrane-gruppen ryker ut og Merkantildata PC Lan kommer inn.

Det er utskiftinger i elitedivisjonen i den norske IT-bransjen, de børsnoterte selskapene. Det er nå bestemt at Merkantildatas PC Lan børsnoteres på hovedlisten. Etter langvarig kritikk fra finansmiljøet skilte Merkantildata-sjef Tom Adolfsen ut distribusjons-selskapet PC Lan fordi det blåste opp omsetningen, men trakk ned marginene.
Utskillelsen skjer gjennom en komplisert avtale. Først offentliggjorde Adolfsen at PC Lan overraskende overtar Netcenter Distribusjon fra erkekonkurrenten Getronics. Getronics mottar aksjer i det nye selskapet, men Merkantildata skal bare eie 15 prosent av PC Lan - resten av aksjene skal selges.


Dette skjer gjennom et spredningssalg som noteres separat. Forutsatt at dette gir nok antall aksjonærer, får selskapet så en vanlig selskapsnotering på hovedlisten. PC Lan er priset til 585 millioner kroner.

Ut av elitedivisjonen ryker Thrane-Gruppen fordi Thrane-søstrene nå kontrollere så å si hele selskapet. Siste noteringsdag er ikke fastsatt, men selskapet strykes fra Oslo Børs senest 26. oktober.

Til toppen