Enfopol utsatt til høsten

Et FBI-inspirert opplegg for å overvåke tele- og datakommunikasjon i Europa er fjernet fra sakslista til møtet i EUs ministerråd 28. mai.

Et FBI-inspirert opplegg for å overvåke tele- og datakommunikasjon i Europa er fjernet fra sakslista til møtet i EUs ministerråd 28. mai.

Det er den østerrikske tjenesten q/depesche som melder dette. Tjenesten er nært knyttet til miljøer i Tyskland og Østerrike som har mobilisert mot ordningen.

Det er EU-landenes justis- og innenriksministre som møtes i Brussel fredag 28. mai. Ifølge q/depesche gjenspeiler utsettelsen av deres behandling av Enfopol-ordningen at de gir etter for kravet om at overvåkningsordninger må diskuteres offentlig i medlemslandene for ministerrådet kan ta standpunkt til den.

EU-parlamentet vedtok å sende saken videre til ministerrådet torsdag 6. mai, trass i sterk motstand, blant annet fra gruppe til De grønne.

Overvåkningen har ikke bare møtt motstand fra personvernaktivister. Internett-tilbydere i EU har protestert mot at ordningen ville pålegge dem å loggføre så mange persondata at kostnadene ville bli uoverkommelige.

Bakgrunnsinformasjon finnes på nettstedene Telepolis og Cyber-rights.org, se pekere nedenfor og i høyre marg.

Til toppen