Engelsk gigant kjøper opp WM-data

Et av Nordens største IT-selskaper, svenske WM-data, vil trolig ende på engelske hender.

Engelsk gigant kjøper opp WM-data

Et av Nordens største IT-selskaper, svenske WM-data, vil trolig ende på engelske hender.

Det norske IT-markedet har i utgangspunktet levd som en egen satellitt, ganske frikoblet fra resten av Europa. De største internasjonale konsulentselskapene har egne kontorer i Norden. Eier-messig har aktører som norske EDB, svenske WM-data og finsksvenske Tieto-Enator kunnet gjøre oppkjøp og konkurrere seg i mellom på ganske jevn fot.

Denne situasjonen er nå brått snudd: Det britiske konsulentgiganten LogicaCMG offentliggjorde i dag at selskapet har lagt inn et bud på det svenske IT-selskapet WM-data.

Dermed må blant annet EDB-sjef Endre Rangnes hanskes med en langt større type konkurrent.

Londonselskapet LogicaCMG har vokst seg store gjennom oppkjøp de siste årene. Selskapet har etter sitt nordiske raid 40.000 ansatte i 41 land, og inntektene er på over 3 milliarder pund.

Logica legger inne et bud på hele 11,9 milliarder kroner for Logica, og har allerede sikret seg den viktige støtten fra styret i WM-data. I tillegg har den kjente Wallenberg-familien som er største eier i WM-data gjennom sitt investorselskap Investor allerede akseptert det britiske budet.

Dermed er oppkjøpet langt på vei avgjort. For å sikre seg et flertall av aksjene har Logica økt prisen på aksjene til 17 prosent over WM-datas sluttkurs på fredag.

Det er allerede avgjort at WM-data-sjef Christer Stjernfelt blir nordisk sjef for Logica.

Betalingen vil skje i kontanter og aksjer, og budet ligger 25 prosent over snittkursen på WM-data-aksjen de siste tre månedene. I forhold til sluttkurs fredag er budpremien på 17 prosent.

LogicaCMG har et norsk datterselskap, men det er ingen som jobber der i dag. Selskapet forteller til digi.no at de for noen år siden hadde noen ansatte som jobbet med finans på kontoret.

Til toppen