Engelsk hindrer global e-handel

Det hjelper flesteparten av spanjolene, brasilianerne og sør-koreanerne lite at nærmere 100 prosent av alle e-handelsnettsteder er på engelsk.

Det hjelper flesteparten av spanjolene, brasilianerne og sør-koreanerne lite at nærmere 100 prosent av alle e-handelsnettsteder er på engelsk.

Amerikanske eMarketer har tatt for seg Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia i tre rapporter med navnene eAmericas, eEurope og eAsia.

Rapportene konstaterer at 96 prosent av e-handelstedene er på engelsk og 78 prosent av alle webtjenester har engelsk som hovedspråk. 70 prosent av alle nettsteder i dag befinner seg i USA, skriver InternetNews.com.

Statistikksjefen i eMarketer mener dette korresponderer dårlig med andelen av engelsktalende totalt i verden:

- For å si det enkelt, hvis du logger på fra Japan, Kuwait eller Brasil vil du ha store problemer med å forstå størstedelen av det som dukker opp på nettleseren hvis du ikke kan engelsk, sier Geoffrey Ramsey i eMarketer til InternetNews.com. For eksempel snakker kun ti prosent av alle japanere engelsk i større eller mindre grad

Ramsey hevder at det i dag er syv land i verden i dag hvor engelsk er hovedspråket. Den totale befolkningen i disse landene er på 470 millioner mennesker eller 8,3 prosent av den totale populasjonen i verden. Disse landene står for over 27 prosent av verdensøkonomien.

Det er altså på tilbudssiden på verdensveven at den skjeve fordelingen har oppstått, først og fremst fordi Internett til nå har vært USA-dominert. Globaliseringen kan føre til at flere får incentiver til å lære seg engelsk, men like sannsynlig er det at flere nettsteder vil bli presset til å ha flere språkversjoner.

Det underbygges av tallene til eMarketer på brukersiden.

Selskapet spår at USAs andel av nettbrukerne vil skrumpe inn til 34,8 prosent av totalen i år 2002, det vil si rundt 97,5 millioner brukere. Samtidig vil Europa de nærmeste årene akselerere brukerandelen og komme opp i 29,9 prosent, eller 84 millioner brukere.

Asia vil være det markedet som - etter Europa - vil få den største framgangen og nå opp i 22 prosent andel av totalmarkedet, det vil si 61 millioner nettbrukere. Japan vil fortsatt være størst (7,6 millioner online-brukere i år), mens Kina vil kunne få en enorm framgang det nærmeste året fra 890.000 brukere i 1998 til 6,7 millioner ved utgangen av år 2000.

Til toppen