Engelsk tillatt på fransk websted

Saken som to aktivistgrupper ville anlegge for å tvinge Georgia Techs avdeling i Metz i Frankrike til utelukkende å bruke fransk språk på sine websider, er avvist av en domstol i Paris.

Saken som to aktivistgrupper ville anlegge for å tvinge Georgia Techs avdeling i Metz i Frankrike til utelukkende å bruke fransk språk på sine websider, er avvist av en domstol i Paris.

Domstolen avviste saken på grunn av en formell feil som saksøkerne, aktivistgruppene Défence de la langue française og Avenir de la langue française, hadde begått. Hvorvidt det skal være anledning for et websted i Frankrike å ha engelskspråklige websider, kan derfor ikke behandles, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Georgia Tech er en amerikansk teknisk høyskole. Avdelingen i Metz underviser utelukkende på engelsk, og fant følgelig ut at websidene som henvendte seg til nåværende og potensielle studenter, godt kunne være på engelsk.

I januar i år ble webstedet valgt som prøvesten av de to aktivistgruppene. De ville prøve i hvilken utstrekning den såkalte Loi Toubon - en lov oppkalt etter tidligere kulturminister Jacques Toubon og som slår fast at all reklame i Frankrike skal foregå på fransk - også gjelder egenreklame på internett.

Georgia Tech Lorraine, som avdelingen i Metz heter, hevdet at Internett er et kommunikasjonsmiddel som ikke hører inn under Toubon-loven.

Skolen har siden lagt ut websidene sine på både fransk og tysk, og vist til at de har fått tilgang til oversettingsprogrammer som har gjort dette praktisk mulig.

Det hører med at Georgia Techs Lorraine lenge har engasjert seg i utviklingen av det lokale webtilbudet - på fransk - og deltar blant annet i prosjektet Metz-Interactive sammen med instanser som Metz-by, lokalavisa Le Républicain Lorrain, Handel- og industrikammeret i Moselle og Université de Metz.

Aktivistorganisasjonene har ikke avgjort om de vil anke avvisningen.

Til toppen