Engelske universiteter vil ha norsk læringsplattform

16 universiteter i England velger norske Fronters læringsplattform til digital utdanning.

16 universiteter i England velger norske Fronters læringsplattform til digital utdanning.

Norske Fronter har etterhvert blitt en Europas ledende tilbydere av læringsplattformer i utdanningssektoren.

Produktet Classfronter, kjent internasjonalt som Fronter VLE (Virtual Learning Environment), brukes i dag av utdanningsinstitusjoner over hele Europa.

Nå tas læringsplattformen Fronter i bruk av 16 universiteter i England gjennom et stort samarbeidsprosjekt i regi av CETL (Centre for Excellence in Teaching and Learning) kalt Learnhigher.

Til toppen