England anklages i EU for Echelon-rolle

EU-land er så opprørte over britisk delaktighet i den hemmelige globale overvåkningstjenesten Echelon, at inneværende president, Portugal, vil reise saken formelt.

EU-land er så opprørte over britisk delaktighet i den hemmelige globale overvåkningstjenesten Echelon, at inneværende president, Portugal, vil reise saken formelt.

Det er den britiske avisen The Guardian som skriver dette i dag. I et brev til EUs bedriftskommissær Erkki Liikanen avviser britiske myndigheter å ha gjort noe ulovlig. USAs regjering har også skrevet til Liikanen i et forsøk på å avverge en offentlig EU-granskning av Echelon. Liikanen deltok aktivt i Europa-parlementets debatt om Echelon, men presterte, ifølge den franske avisen Libération, helt å unngå å uttale ordet "Echelon".

I det britiske brevet heter det at overvåkning og avlytting av telesamband begrunnes ikke bare ut fra nasjonale sikkerhetshensyn, men også av hensyn til behovet "for å bevare nasjonens økonomiske velvære". Det avvises imidlertid at britiske lyttefasiliteter nyttes av andre stater.

Det har vært lagt fram dokumentasjon på at forhenværende statsminister Margaret Thatcher fikk kanadiske myndigheter til å sørge for å avlytte to av hennes egne statsråder. Kanadierne ble brukt slik at statsministeren ved behov skulle kunne nekte kjennskap til saken. Det er også dokumentert at industrihemmeligheter fanget opp av britiske Echelon-fasiliteter førte til at amerikanske selskaper fikk kontrakter i konkurranse med franske.

Echelon har versert som sak i Europa-parlamentet i flere år, uten å oppnå særlig oppmerksomhet. Offisielt har kommisjonen avvist ethvert kjennskap til nettverket. Når Portugal nå ønsker å ta opp Echelon med EUs innenriksministre som sak til ministerrådsmøte, er avlyttingstjenesten endelig blitt en stor sak også for dem som helst ser den andre veien. Saken skal opp 29. mai, ifølge Libération.

Blant dem som må vende blikket, er den britiske statsministeren Tony Blair. En talsperson for det britiske utenriksdepartementet uttalte følgende: "Vi tror egentlig ikke at det er nødvendig for EU-ministre å diskutere dette."

Ifølge The Guardian har den franske høyrenasjonalistiske gruppen Front National brukt Echelon for å vende oppmerksomhet bort fra deres østerrikske kollega Jörg Haider.

Ifølge Libération er det stor skuffelse blant anti-Echelon aktivister at man ikke har greid å få Europa-parlamentet med på en parlamentarisk granskningskommisjon. Men med gruppe til De Grønne i spissen, er det samlet 171 underskrifter blant parlamentsmedlemmer til støtte for kravet om parlamentarisk granskning. Dette skal være nok til at kravet må etterkommes. De to største blokkene har motsatt seg kravet: Bare 15 av 180 sosialister og 11 av 232 kristeligdemokrater har skrevet under. Slaget vil stå når Europa-parlamentet samles til nytt plenum uka før påske.

Les også disse artikelen om Echelon:


Europeisk teknologi ikke engang verdt å stjele
Echelon: USAs vern mot korrupte europeere
Echelon avlyttet prinsesse Diana
EU vil granske påstått industrispionasje via Echelon
Fransk opprør mot Echelon-basert industrispionasje
Datakrasj lammet USAs avlyttere
Forsker offentliggjør Echelon-dokumenter fra NSAs arkiv
Danske Echelon-artikler offentliggjort på web
Amerikansk nettsted samler bakgrunn om Echelon
Interessant patent til amerikansk overvåkningsorgan
Echelon-innslag utløser nye krav om åpenhet
Ny Echelon-rapport tilgjengelig på web

Følg denne lenken for mer bakgrunnsmateriale om Echelon, deriblant rapportene som den britiske journalisten Duncan Campbell har levert til Europa-parlamentets teknologikomite:


Echelon-dokumenter

Til toppen