Enhetsregisteret på nettet

Enhetsregisteret som inneholder informasjon om 450.000 bedrifter, er fra i dag tilgjengelig på Internett.

Enhetsregisteret som inneholder informasjon om 450.000 bedrifter, er fra i dag tilgjengelig på Internett.

Det er ikke lenge siden Løsøreregisteret ble publisert på Internett. Nå er også Enhetsregisteret lagt ut, en database som inneholder informasjon om mer enn 450.000 bedrifter og organisasjoner. Databasene, som inneholder offentlig tilgjengelig informasjon, organiseres av brønnøysundregistrene og publiseringen tas hånd om av Interpost, postens internettsatsing. Interpost vil i nærmeste fremtid også legge ut Eiendomsregisteret fra Norsk Eiendomsformidling, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Til toppen