JUSS OG SAMFUNN

Enige om å reforhandle Googles bokavtale

Partene sier de vil følge myndighetenes oppfordring, og ber om utsatt høring.

23. sep. 2009 - 11:43

Før helgen tilkjennegjorde USAs justisdepartement at også de har tunge innvendinger mot forliket som Google og flere organisasjoner for opphavsrettsinnehavere inngikk i oktober i fjor, og som danner det juridiske grunnlaget for Googles store prosjekt om å etablere tjenester rundt digitaliserte bøker (se Google har gjort tidenes bokavtale).

Departementet oppfordret partene om å reforhandle forliket i tråd med deres innvendinger, og erkjente at det er i det offentliges interesse at utgåtte bøker gjøres tilgjengelig digitalt.

Forliket kan ikke settes ut i livet før det er godkjent av en domstol. Innvendingene til justisdepartementet gjør det lite sannsynlig at domstolen vil godkjenne forliket slik det foreligger nå. Dommer Denny Chin har berammet en høring 7. oktober.

I går ble det kjent av partene i forliket har bedt om at høringen utsettes til tidligst 6. november, slik at de får bedre tid på seg til å inngå et nytt forlik der de tar hensyn til justisdepartementets synspunkter.

Partene tar sikte på å arbeide sammen med departementet, slik at høringen kan få preg av å være en statuskonferanse.

I 32 siders skriv (pdf) sier departementet at forlikets hensikt – å gjøre mange millioner utgåtte bøker tilgjengelig i digital form – er prisverdig. Innvendingene går ut på at forliket i sin nåværende form gir Google for stor makt, og at visse grupper rettighetshavere ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det skinner også gjennom at myndighetene mener avtalen overskrider grensene for hva et privat forlik kan omfatte, fordi det i praksis bygges et nytt juridisk rammeverk for digitale bøker. Slikt hører inn under lovgivere og utøvende myndigheter.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.