Enige om ubetalt overtid

Dropper streik etter å ha blitt enige om hvordan unntak skal håndteres.

Enige om ubetalt overtid
(Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

Dropper streik etter å ha blitt enige om hvordan unntak skal håndteres.

Det blir ikke streik i StatoilHydro og Telenor etter at Tekna og NHO ble enige om en forhandlingsløsning natt til torsdag etter å ha meklet fire timer på overtid

Om partene ikke hadde blitt enige, ville til sammen 1.186 medlemmer av Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) gått ut i streik fra mandag.

500 ansatte i StatoilHydro, 132 i Telenor Mobil og Telenor Telecom Solutions og 109 i Aker Engineering & Technology var blant dem som kunne ha gått ut i streik.

- Jeg er tilfreds med at vi, med meklingsmannens hjelp, har kommet fram til en løsning, sier NHOs forhandlingsleder Margrethe Husebø.

En arbeidstaker som er unntatt fra overtidsbestemmelsene på forespørsel skal gis en skriftlig begrunnelse Et av de tyngste kravene fra Teknas side var knyttet til arbeidstid for såkalte «særlig uavhengige stillinger». I meklingen er partene kommet til enighet om at en arbeidstaker som er unntatt fra overtidsbestemmelsene på forespørsel skal gis en skriftlig begrunnelse for dette. Tekna mener det er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk av unntaksbestemmelsen.

Tekna har også fått gjennomslag for at bedriftene får plikt til å lønnsvurdere arbeidstakere som er i foreldrepermisjon.

- Dette er et skritt i riktig retning for å redusere lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, sier leder i Tekna Privat, Svein Nordenson.

Partene er også enige om at det ved eventuell overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning skal gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser for medarbeiderne.

Dessuten innebærer løsningen at arbeidstakere med resultatbasert lønn skal gjøres kjent med kriteriene for ordningen.

I tillegg er det partenes syn at hovedavtalen utfylles ved bruk av særavtaler.

- Dette understøtter Teknas syn om at mange spørsmål i arbeidslivet best kan løses lokalt, sier Svein Nordenson. (©NTB)

    Les også:

Til toppen