Enighet i mellomoppgjøret for Bravida-ansatte

Ansatte i Bravida og den statlige arbeidsgiverorganisasjonen NAVO kom til enighet i årets mellomoppgjør like før klokken 03.00 natt til onsdag.

–Vi har kommet i mål etter at det ble fremlagt et forslag som alle parter godtok, sier meklingsmann Dag Nafstad til NTB.

Det var uenighet om lønnstilleggene som har resultert i konflikten mellom de Bravida-ansatte som er organisert i LO og YS på den ene og NAVO på den andre siden.

Ifølge Nafstad innebærer avtalen at de som arbeider i de fire laveste lønnsgruppene får et lønnstillegg på 4.800 kroner. For ansatte som tjener under 238.000 kroner blir det gitt et lønnstillegg på 5557,50 kroner. Ansatte i lønnsgruppe 5 og 6 får et tillegg på 3.000 kroner, mens personer som har en lønn i gruppe 7 får 1.500 kroner i tillegg. Alle tilleggene gjelder fra 1.juni i år.

–Løsningen er et godt stykke unna det opprinnelige kravet. Partene sto langt fra hverandre da vi innledet mekling, sier Nafstad.

EL & IT Forbundet varslet plassfratredelse for 300 av sine medlemmer i tilfelle meklingen mislykkes og det ble streik. Mellom 3.000 og 4.000 personer er berørt av meklingen.

En konflikt ville i første omgang ha ført til lengre ventetid for kundene på å få utført service og feilretting på telenettet. Den ville også ha berørt gravemeldings- og påvisningstjenesten Geomatikk i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Les mer om:
;