Enighet i teleforhandlingene

Fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia vil etter all sannsynlighet signeres i dag etter at saken er behandlet i selskapenes styrer og i den norske og svenske regjeringen.

Fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia vil etter all sannsynlighet signeres i dag etter at saken er behandlet i selskapenes styrer og i den norske og svenske regjeringen.

Ifølge VG kom det til enighet på de siste punktene i løpet av onsdag kveld. Det avgjørende styremøtet i Telenor avholdes klokken 13:00 torsdag, mens regjeringen sannsynligvis behandler saken senere i dag.

De siste problemene som ble avklart i går var lokaliseringen av enkelte forretningsområder og konsernsjef Tormod Hermansen sin rolle i selskapet. Fra svensk side ønsket en å unngå at både styreledervervet og konsernsjefstillingen skal innehas av nordmenn samtidig, noe som vil skje når styreleder i det nye selskapet, Jan Stenberg, går av etter to år. Hva den endelige løsningen er blitt blir offentliggjort samtidig med fusjonsavtalen. Striden om lokalisering av forretningsenheter er løst ved at man utsetter å ta stilling til dette nå, men at selskapet selv bestemmer dette senere.

Ifølge VG har forhandlingsprosessen vært mest forstyrret av lekkasjer til svenske medier. Avisen skriver at ledere i Telia som så sin fremtidige posisjon som truet har forsøkt å torpedere fusjonen. Det er allerede klart at av de 80 topplederne i de to selskapene kan en knapp tredel regne med å fortsette i sine fremskutte posisjoner.

En sentral kilde sier til VG: "- Den norske statsråden ønsker sammenslåing, den svenske ønsker det samme. Telias styreformann Jan Stenberg vil ha et positivt resultat, hans kollega Arnfinn Hofstad ønsker et lykkelig utfall. Telenor-sjef Tormod Hermansen styrer mot sammenslåing, det samme gjør Telia-sjef Lars Berg (Berg har sluttet til fordel for Jan-Åke Kark). Når så mange mektige menn ønsker et positivt resultat, er det ikke mulig å stanse det.

Til toppen