Enighet mellom Telenor og Tele 2

Den private teleoperatøren Tele 2 og Telenor er nå i reelle forhandlinger om samtrafikk etter at Post og Teletilsynet var inne og meglet om forhandlingspremisser begge parter kunne godta.

De to partene var i starten av forhandlingene uenige om hvilke regler som skal gjelde for konfidensialitet i forhandlingene, noe som forsinket forhandlingene mellom de to partene.

Nå er uenighetene ryddet av veien etter at Post og Teletilsynet ble koblet inn som meglingsinstans.

I en pressemelding sier partene at de er innstilt på fortgang i forhandlingene og at Post og Teletilsynet kobles inn igjen om de ikke sitter med en avtale innen midten av desember.

Forutsetningen for et meglerinngrep er at det har vært ført reelle forhandlinger om alle aktuelle punkter i en samtrafikkavtale.

Partene i forhandlingene vil ikke si noe mer om forhandlingene før et resultat foreligger.

Fra nyttår kan flere teleaktører etablere seg på det norske telemarkedet. Samtrafikkavtalene sikrer at alle kan ringe til alle uansett hvor kundene kjøper sine teletjenester. Det er betingelsene for denne samtrafikken Telenor nå forhandler med flere aktører om.

Til toppen