Enighet mellom Telenor og Telia

Eierne av Telenor og Telia får om kort tid forelagt en intensjonsavtale som vil legge grunnlaget for forhandlinger om en fusjon av de to selskapene.

Eierne av Telenor og Telia får om kort tid forelagt en intensjonsavtale som vil legge grunnlaget for forhandlinger om en fusjon av de to selskapene.

Ledelsen i de to selskapene, Telias toppsjef Lars Berg og konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen er ferdige med den første delen i arbeidet som har resultert i en intensjonsavtale. Denne avtalen skal legge grunnlaget for de reelle forhandlingene som starter når eierne eventuelt bestemmer seg for om de ønsker seg en fusjon eller ikke.

Ifølge avisene Dagens Industri og Dagens Næringsliv ønsker de to lederne at det opprettes et holdingselskap med et engelsk-klingende navn. Konsernets hovedkontor legges i Stockholm, med Tormod Hermansen som selskapets toppsjef, mens Berg med sin internasjonale erfaring, skal lede konsernets internasjonale virksomhet fra Oslo.

Et nytt konsern skal ifølge de to lederne innebære at Telenor og Telia går inn som likeverdige partnere, med de to statene som eiere av 50 prosent hver. Dette vil kunne bety at den norske staten vil måtte skyte inn opptil 10 milliarder kroner for å utlikne verdiforskjellen i de to selskapene.

Et nordisk telekomselskap med utgangspunkt i Telenor og Telia, vil sysselsette 55.000 ansatte og omsette for over 60 milliarder kroner.

Til toppen