Enighet om felles standard for norske e-signaturer

Fjorten norske leverandører er blitt enige om en nasjonal standard for digitale sertifikater.

Fjorten norske leverandører er blitt enige om en nasjonal standard for digitale sertifikater.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet melder i dag at det er blitt utarbeidet en nasjonal standard for digitale sertifikater for personer og virksomheter etablert i Norge.

Departementet skriver i en pressemelding at en slik standard er ett av flere viktige steg som vil forenkle prosessen for å utvikle gode løsninger for elektroniske signaturer.

En standardisering betyr at privatpersoner, bedrifter og det offentlige i fremtiden kan bruke sin elektroniske legitimasjonen på ulike tjenester på Internett, uavhengig av hva slags elektronisk signaturløsning tjenesteleverandøren har valgt.

Ifølge Arbeids- og administrasjonsdepartementet er det et mål at alle slike sertifikater som utstedes i Norge skal være i samsvar med denne standarden så raskt som mulig, og i det vesentligste innen utgangen av 2007.

Standarden er utarbeidet av 14 leverandører i "Samarbeid om elektronisk ID og signatur" (SEID) som ble opprettet i oktober 2003. Målet er et samarbeid for å sikre en samfunnsinfrastruktur for elektroniske signaturer.

    Les også:

De fjorten leverandørene er: Nordea Bank Norge, DnB NOR, Sparebank1 gruppen, Terra-Gruppen, Fokus Bank, Telenor, NetCom, Buypass, Posten Norge, IBM Norge, Microsoft Norge, Det Norske Veritas og Uninett Norid.

Samarbeidet ble stortet som følge av et initiativ fra Nærings- og handelsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det er også departementene som har lagt til rette for samarbeidet.

- Det er enestående i europeisk sammenheng at aktører som ellers konkurrerer skarpt med hverandre på dette området, ser nytten i å samarbeide om infrastruktur, istedenfor å binde kundene sine til lukkede løsninger, sier IT-minister Morten Andreas Meyer, i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er mange kommuner og flere statlige etater nå i startgropen for omfattende tilbud av elektroniske skjema over nett. Flere av prosjektene forutsetter elektroniske signaturer. Standardisering mellom markedsaktørene gjør slike tilpasninger mindre kostbare og kompliserte.

- Vi tar nå et krafttak i offentlig sektor på å samordne behov og krav til elektroniske signaturer. Det er gledelig at markedsaktørene kommer oss i møte med å bli enige om standarder som kan forenkle det offentliges bruk av e-signatur. Dette igjen vil kunne utløse potensialet for flere og bedre elektroniske tjenester til innbyggerne, sier Meyer.

Til toppen