Enighet om fortgang i Microsoft-saken

Partene i Microsoft-saken er enige om en prosedyre som kan gi en endelig avgjørelse i USAs høyesterett i sommer. Tegn tyder på at en oppdeling er uaktuell.

Partene i Microsoft-saken er enige om en prosedyre som kan gi en endelig avgjørelse i USAs høyesterett i sommer. Tegn tyder på at en oppdeling er uaktuell.

Etter en del fram og tilbake, har partene blitt enige om en tidsplan som krever at justisdepartementene i delstatene som er med på søksmålet mot Microsoft, innen 28. april må levere en forhåpentlig felles innstilling om hvilke straffetiltak de ønsker gjennomført. Microsoft må svare med en tilsvarende innstilling 10. mai. Den 17. mai er fristen for en skriftlig replikk fra myndighetene, før det 24. mai skal være muntlige forhandlinger før dommeren trekker sine endelige konklusjoner.

Delstatene får anledning til å levere en egen innstilling dersom de ikke blir enige med justisdepartementet. Men dommer Thomas Penfield Jackson sa klart fra at en eventuell egen innstilling fra delstatene må undertegnes av alle. Han ønsker ikke å gi rom for en delt innstilling der noen delstater krever hardere straffetiltak enn andre.

Ifølge New York Times er det tegn på at de mest Microsoft-fiendtlige blant delstatene vil avstå fra å kreve at selskapet deles opp. Juridiske eksperter intervjuet av andre medier antar at dommeren heller ikke vil forlange en oppsplitting.

Microsoft har varslet at Jacksons avgjørelse vil ankes nærmest uansett utfall. Lovverket gir dommeren anledning til å anbefale en prosedyre der denne anken går direkte til høyesterett, i stedet for først å behandles i en egen ankeinstans. Siden ankeinstansen tidligere har gitt Microsoft medhold i viktige spørsmål, ventes det at Microsoft vil protestere mot en slik framgangsmåte. Av samme grunn vil myndighetenes representanter antakelig støtte den. Høyesterett kan få anken rett etter Jacksons siste kjennelse og behandle saken til sommeren, skriver flere amerikanske medier.

- Mitt mål er å få denne saken behandlet av en eller annen ankeinstans så fort som mulig, fordi jeg ikke ønsker at landets økonomi skal forstyrres eller kaste bort mer av deres eller min tid på straffetiltak som sendes tilbake til meg for videre behandling, sa dommeren til partene ifølge et skriftlig referat.

Dommeren skal ha luftet ideen om å få oversendt opplegg som ble diskutert i de mislykkede forliksforhandlingene som grunnlagsmateriale for sin innstilling om straffetiltak. Dette skal partene ha avvist.

Imens er Bill Gates - fortsatt styreformann i Microsoft selv om han har sagt fra jobben som daglig leder - i Washington der han skal ha samtaler med president Bill Clinton og representanter for kongressen. Initiativet er Clintons. Han ønsker en bred innføring i den nye økonomien.

Les mer om Microsoft-saken:


Microsoft kjent skyldig
Microsoft skylder på delstatene
Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft
Mekleren ga opp i Microsoft-saken
Microsoft lover å strekke seg langt for et forlik

Til toppen