Enighet om "rosa sider" for web-tjenester

IBM og Microsoft er enige om sin fjerde standard for web-tjenester. WS Inspection gjør det mulig å slå opp på en bestemt tjener og få oversikt over alle tjenester den tilbyr.

IBM og Microsoft er enige om sin fjerde standard for web-tjenester. WS Inspection gjør det mulig å slå opp på en bestemt tjener og få oversikt over alle tjenester den tilbyr.

WS (Web Services) Inspection følger opp disse tre standardene som Microsoft og IBM har gått sammen om:
WS Inspection bygger på SOAP og supplerer UDDI på samme måte som telefonkatalogens rosa sider supplerer de gule sidene. WS Inspection definerer en standard for hvordan man skal få oversikt over alle web-tjenester som tilbys fra en bestemt server. Standarden skal fremmes for et ikke nærmere oppgitt standardiseringsorgan. Den er lagt ut på websidene til begge opphavene.

I forrige uke fremmet Microsoft fire egne standarder knyttet til sikkerhet og ruting av web-tjenester.

I en kommentar til standardiseringsprosessen innen web-tjenester peker Gartner Group på at det i tillegg til WS Inspection, WSDL, UDDI og SOAP, trengs standarder for prosesstyring, sikkerhet og integritet. Prosesstyring er nødvendig fordi e-handel mellom bedrifter tenkes bygget opp som fleksible kjeder av web-tjenester. Sikkerhet er påkrevet fordi bedriftene må vite hvem de samhandler med og ha kontroll over betalinger og juridiske dokumenter, og integritet er påkrevet for at man skal ha tillit til systemene som hviler på web-tjenester. IBM og Microsoft skal ha arbeidet i mer enn seks måneder med prosesstyring uten å ha blitt enige, mens et utkast til integritetsstandard ennå ikke er offentliggjort. Derimot har Microsoft offentliggjort sin sikkerhetsstandard uten å innhente noen anbefaling fra IBM.

Gartner peker også på at spesifikasjonene ennå ikke er sterke nok til å garantere mot inkompatible tolkninger, og at det ennå ikke er etablert noen organisasjon med myndighet til å fremme og verne standarder for web-tjenester.

Til toppen