Eniro holder fingrene fra norske SOL

Konsernsjef Lars Guldstrand i Eniro opplyser at de nye eierne ikke kommer til å gjøre de store endringene i SOL i år. Men det gjelder først og fremst i Norge.

Konsernsjef Lars Guldstrand i Eniro opplyser at de nye eierne ikke kommer til å gjøre de store endringene i SOL i år. Men det gjelder først og fremst i Norge.

Konstituert administrerende direktør Hans Petter Terning i Scandinavia Online har foreløpig lite å frykte når det gjelder nedbemanning og refokusering av portalvirksomheten.

De nye eierne, svenske Eniro, er et katalogselskap som tjener mye penger på oppføringer og søk, spesielt av bedrifter og firmaer. Annen type portalvirksomhet, inkludert journalistisk innhold, har hittil ikke være blant kjernevirksomheten.

Nå får Eniro en sterk aktør på det norske markedet, hvor de ikke har hatt virksomhet tidligere. I Danmark, Finland og Sverige er Eniro godt etablert. Det knyttet seg derfor stor spenning i kjølvannet av overtagelsen til om Eniro ville endre konseptet til SOL, eventuelt ved å rendyrke søk- og katalogvirksomheten, spesielt knyttet til Kvasir og Evreka.com.

Konsernsjef Lars Guldstrand opplyser nå til digi.no at han er imponert over den sterke posisjonen som SOL har i Norge blant Internett-brukerne

- Norge er annerledes enn de andre tre landene der vi integrerer våre tjenester. På det norske markedet har SOL en fantastisk bra stilling, og vi skal bygge videre på det som finnes, sier konsernsjefen.

Han mener imdlertid likevel at endel kan gjøres på lønnsomheten, ikke minst når det gjelder katalogvirksomheten der Eniro er eksperter.

- Vi skal ikke minst bidra til at firmasøket på Kvasir blir sterkere. Den store biten omkring firmasøk-utvekslingen er interessant, mener han. Firmasøk er en tjeneste som SOL tar betalt for oppføringer.

Men Eniro skal ikke starte noen form for norske Gule Sider i papirform.

- Gule sider-applikasjoner på nettbaserte produkter er noe vi vil putte ressurser inn i. Vi har ingen planer om lage trykte gule sider eller liknende, sier han.

Konstituert SOL-sjef i Norge, Hans Petter Terning, sier de nå er i ferd med å styrke katalog- og søkefunksjonene på Kvasir. Han mener imidlertid at tradisjonell annonsering stadig vil være hovedinntektskilden til SOL, selv om inntektene fra andre kilder har økt kraftig det siste året. Når det gjelder merkevarebyggingen er både Guldstrand og Terning klare på at ikke så mye vil bli endret i løpet av den nærmeste perioden, verken for SOL eller Kvasirs del.

- Vi diskuterer hvordan vi skal gjøre dette. På kort sikt blir det ikke endringer, men på lengre sikt vil det nok bli gjort noe med brandingen, sier Terning. Ifølge Gulstrand er det svært viktig hvor sterke varemerkene er i sine lokale markeder.

- Norge er den delen som er kommet lengst som stand-alone enhet. Dette er den sterkeste delen av SOL som også har vært på Internett lengst, mener Guldstrand.

I de tre andre nordiske landene utenom Norge, står Eniro sterkt, spesielt i Sverige. Der vil det være overlappende virksomheter, og folk som blir overflødige. Men om Eniro kommer til å trumfe gjennom navneskifter, både hos Passagen/Evreka, Suomi24.fi og danske SOL/Kvasir, er mer uklart.

- På lang sikt skal vi øke Eniros nærvær i alle landene, men vi må passe på at varemerkene ikke mister posisjonen de har opparbeidet seg i lokale markeder. Det vil være ulik styrke i de ulike landene, og vi kommer til å tilpasse dette individuelt. Vi har ikke satt noen grense tidsmessig, men jo fortere vi kan rendyrke varenemerken, desto bedre, sier konsernsjefen.

Til toppen