Enitel begjært konkurs

Styret i Enitel har i samråd med gjeldsnemnda i selskapet besluttet at det vil bli innlevert begjæring om oppbud mandag morgen.

Styret i Enitel har i samråd med gjeldsnemnda i selskapet besluttet at det vil bli innlevert begjæring om oppbud mandag morgen.

Dermed er ett av de to største alternativene til Telenor på fastnettsiden som så dagens lys ved teleliberaliseringen i Norge, i det minste foreløpig, borte.

I en pressemelding fra selskapet heter det at styret og administrasjonen i Enitel og gjeldsnemnda arbeider intensivt med å videreføre virksomheten gjennom nye eierkonstellasjoner for å ivareta blant annet kunder og ansatte.

Til tross for fremleggelsen av ny forretningsplan lykkes det ikke å hente inn kapital for å drive Enitel videre. På bakgrunn av møtene mellom Enitels administrasjon og representanter for gjeldsnemnda, Telenor og Samferdselsdepartementet, er det imidlertid avklart at Enitels kundeforpliktelser vil bli ivaretatt ved at det ikke blir driftsstans i kundenes tele- og datakommunikasjon.

Det børsnoterte Enitel ASA berøres ikke av konkursen i datterselskapet.

Gjennom hele helga ble det arbeidet med å finne en løsning for Enitel som ikke inkluderte konkurs, i første rekke ved at Pareto Securities lette etter 300 nye millioner kroner som skulle brukes som driftskapital i et nytt Enitel-selskap som skulle overta deler av det eksisterende driftsselskapets virksomhet. Men med en gjeld på over fire milliarder kroner lot dette seg ikke gjøre og Pareto klarte knapt halvparten av beløpet.

Dermed er det også klart for norgeshistoriens største konkurs, som selv ikke Reksten-konkursen kan matche.

digi.no kommer tilbake til saken utover dagen.

Til toppen