Enitel etterlyser proaktivt tilsyn

Teleselskapet Enitel var en av de som brakte Telenor inn for Konkurransetilsynet. De er fornøyd, men etterlyser et mer proaktivt tilsyn.

Stein Dale, direktør for strategi og kommunikasjon i Enitel ASA, ser med positive øyne på Konkurransetilsynets varslede vedtak mot Telenor ASA.

- Det er gledelig å se at vi har fått medhold i Konkurransetilsynet, på samme måte som vi fikk det i Post- og teletilsynet, sier Dale til digitoday.no. Men han mener det er symptomatisk for konkurransesituasjonen i telemarkedet at Telenor til stadighet må bringes inn for tilsyn og domstoler.

- Det er betenkelig at vi nok en gang må dra Telenor inn for tilsyn og domstoler. Det er behov for en mer proaktiv tilsynsinstans som kan sikre en virksom konkurranse i markedet, sier Dale til digitoday.no.

Til toppen