Enitel får Gardermobanen for seg selv i 20 år

NSB Gardemobanen leier ut sin fiberinfrastruktur langs jernbaneskinnene til Enitel de neste 20 årene. Fiberkapasiteten på denne strekningen mellom Oslo og Eidsvoll stasjon er nærmest ubegrenset.

NSB Gardemobanen leier ut sin fiberinfrastruktur langs jernbaneskinnene til Enitel de neste 20 årene. Fiberkapasiteten på denne strekningen mellom Oslo og Eidsvoll stasjon er nærmest ubegrenset.

- Med denne avtalen har vi oppfylt to mål: Vi har sikret oss umiddelbar tilgang til en nærings- og befolkningsrik del av østlandsområdet til en lav kostand, og vi har etablert nok en strekning i vårt landsdekkende teletransportnett. Vi har posisjonert oss for en fremtid der etterspørselen etter båndbredde ser ut til å øke sterkt, sier administrerende direktør i Enitel, Olav Harald Norgard til digi.no.

Fibernettet langs NSB Gardemobanens skinner ble etablert samtidig som banen ble bygd. Nettet har nærmest ubegrenset overføringskapasitet.

NSB Gardermobanen vil fortsatt bruke nettet til sin interne kommunikasjon, og det er bare Enitel som kan benytte kapasiteten kommersielt.

- Avtalen med NSB Gardermobanen kommer på et gunstig tidspunkt. Vi er nå i ferd med å etablere en ringstruktur i Mjøsområdet, med tilknytning til både Sverige og Midt-Norge. Denne prosessen vil bli raskere ferdigstilt når vi nå får tilgang til teleinfrastrukturen langs Gardermobanen, sier Nordgard.

Til toppen