Enitel flås av børsen

Frykt for gjeldssanering og konkurs ligger bak Enitel-aksjens sterke fall på Oslo børs tirsdag.

Frykt for gjeldssanering og konkurs ligger bak Enitel-aksjens sterke fall på Oslo børs tirsdag.

Med en børsverdi som passerer et par hundre millioner kroner på vei nedover og gjeld i milliardklassen, er det frykten som driver analytikernes antagelser når det gjelder Enitels framtid. Frykten er en gjeldssanering og i ytterste konsekvens konkurs, dersom hovedaksjonærene med blant annet Statnett og Orkla i spissen, ikke er villige til å garantere for en ny emisjon for å sikre selskapet ny egenkapital.

En analytiker sier anonymt til Reuters at med problemene på cash-fronten og gjelden i selskapet, så er det priset inne en nokså stor risiko for konkurs.

Torsdag sist uke ble Broadband Mobile begjært konkurs. Dette har satt fart i spekulasjonene rundt Enitels evne til å drive særlig lenger uten ny kapital.

Enitel-sjef Svein Berntsen har ikke kommentert emisjonsplaner så langt. Men med en aksjekurs som har vært nede i fire kroner på Oslo børs tirsdag ettermiddag er det store spørsmålet hvor villige hovedaksjonærene er til å komme med friske penger, få måneder etter en annen emisjon som priset selskapet til 40 kroner per aksje og som gav 700 millioner i kassa. En emisjon nå, vil i realiteten være å betale kreditorene. Spesielt siden selskapet selv i vår slo fast at 700 millioner kroner var nok. I tillegg kommer betydelige nedskjæringer, oppsigelse av 250 ansatte og nå sist avskallingen av mobilvirksomheten.

Samtidig er Enitelaksjens bunnivå også et godt utgangspunkt for de som vil inn i en billig aksje.

En analytiker som vil være anonym sier til Reuters at hva kursen på aksjen står i betyr ingenting. - Det er gjelden som betyr noe her. Om markedsverdien er 200 eller 300 millioner kroner, så er gjelden på fire milliarder kroner, og da betyr ikke aksjekursen så veldig mye. Før den er finansiert opp

tror jeg ikke kursen kommer til å stige så veldig.

Til toppen