Enitel forsyner landbruket med Internett-aksess

Enitel skal levere Internett-aksess til Landbrukssamvirkets medlemmer og samarbeidspartnere, som blant annet inkluderer 80.000 bønder.

Enitel skal levere Internett-aksess til Landbrukssamvirkets medlemmer og samarbeidspartnere, som blant annet inkluderer 80.000 bønder.

Kontraktsverdien er på 2 millioner kroner, men sikrer Enitel en rammeavtale med Landbrukssamvirket om levering av Internett-aksess til samvirkets medlemmer og samarbeidspartnere. Blant disse er Tine Norske Meierier, Gilde og Felleskjøpet og omfatter 120 driftssteder. I tillegg kommer landets vel 80.000 bønder.

Enitel vant anbudsrunden i konkurranse med blant annet Telenor, som har levert tjenesten frem til nå.

- Rammeavtalen med Landbrukssamvirket omfatter store bedrifter og representerer et stort potensiale for mersalg. Samtidig viser avtalen at vi har etablert oss som en sterk og viktig konkurrent til Telenor som landsdekkende tjeneste- og nettleverandør, sier nytilsatt administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge.

- Landbrukssamvirket anser Internett som en viktig kommunikasjonskanal både for organisasjonen, de ulike bedriftene og den enkelte gårdbruker, sier avdelingssjef Finn E. Kverme.

Enitel er fra før leverandør av aksess til Landbrukssamvirket sentralt, Tine Norske Meierier, Hoff Norsk Potetindustri og Bondebladet.

Til toppen