Enitel henter 700 millioner - vil kjøpe Telia

Enitel asa vil kjøpe Telia Norge, og har allerede fått tilsagn om 700 millioner kroner av investorer.

I en ekstraordinær generalforsamling avholdt i går godkjente aksjonærene et styreforslag om å hente inn 400 millioner kroner. Generalforsamlingen ga også fullmakt til styret til å hente inn ytterligere 300 millioner.

De første 400 millionene hentes inn i en rettet emisjon. Selskapet utsteder 2.550.000 aksjer - vel 18 prosent mer enn ved utgangspunktet - til en emisjonskurs på 157 kroner. 40 prosent av aksjene tegnes internasjonalt og resten i Norge.

Generalforsamlingen ga samtidig styret fullmakt til å vedta ytterligere kapitalforhøyelse begrenset oppad til 300 millioner kroner.

Målet er å kjøpe Telia Norge. Begge emisjonene er garantert fulltegnet.

"Hensikten er å videreutvikle Enite til å bli det første norske selskapet som kan konkurrere med Telenor som landsdekkende tjeneste- og nettleverandør", skriver Enitel i en pressemelding.

Til toppen