Enitel henter 700 millioner - vil kjøpe Telia

Enitel asa vil kjøpe Telia Norge, og har allerede fått tilsagn om 700 millioner kroner av investorer.

Enitel asa vil kjøpe Telia Norge, og har allerede fått tilsagn om 700 millioner kroner av investorer.

I en ekstraordinær generalforsamling avholdt i går godkjente aksjonærene et styreforslag om å hente inn 400 millioner kroner. Generalforsamlingen ga også fullmakt til styret til å hente inn ytterligere 300 millioner.

De første 400 millionene hentes inn i en rettet emisjon. Selskapet utsteder 2.550.000 aksjer - vel 18 prosent mer enn ved utgangspunktet - til en emisjonskurs på 157 kroner. 40 prosent av aksjene tegnes internasjonalt og resten i Norge.

Generalforsamlingen ga samtidig styret fullmakt til å vedta ytterligere kapitalforhøyelse begrenset oppad til 300 millioner kroner.

Målet er å kjøpe Telia Norge. Begge emisjonene er garantert fulltegnet.

"Hensikten er å videreutvikle Enite til å bli det første norske selskapet som kan konkurrere med Telenor som landsdekkende tjeneste- og nettleverandør", skriver Enitel i en pressemelding.

Til toppen