Enitel klipper utlandsforbindelsen med Telenor

En bytteavtale med tre internasjonale netteiere gir Enitel tilgang til både bedre og billigere internasjonale forbindelser. Samtidig klipper selskapet utlandsforbindelsen med Telenor.

En bytteavtale med tre internasjonale netteiere gir Enitel tilgang til både bedre og billigere internasjonale forbindelser. Samtidig klipper selskapet utlandsforbindelsen med Telenor.

Heretter vil Enitels internasjonale trafikk gå utenom Telenor. Nå er er det Carrier 1, Teleglobe og Global Crossing som skal distribuere trafikken til Enitels kunder ut av Norge.

Salgs- og markedsdirektør, Enitel, Erlend Sogn, sier til digitoday.no at distribusjonsavtalen omfatter 3-4 millioner trafikkminutter hver måned.

- Det dreier seg om kvalitet, men det er også en økonomisk side av saken. Vi ønsker å minske driftsunderskuddet og konkurranseutsetter denne delen av virksomheten. Dette er et område der Telenor i realiteten satt med et de facto-monopol.

Sogn sier at det bare er Enitel og Telenor som har et landsdekkende nett. Med avtalen utnytter Enitels sitt eksisterende nett bedre. - Dette gir oss en betydelig besparelse, sier han. Samtidig åpner avtalen for nye inntektskilder fra trafikken fra andre operatører til Entels nett.

Om dette får noen konsekvenser for prisene til Enitels kunder, svarer Sogn at selskapet jobber i et konkurranseutsatt marked, der selskapet også skal konkurrere på pris. - Dette forbedrer også lønnsomheten til selskapet og bidrar til at vi kan opprettholde konkurransemessige priser.

Enitel har etablert sin egen europeiske ring og det er denne som knyttes til andre nettleverandører for å bytte på trafikken. Avtalen åpner for alternativer til Telenor på innkommende trafikk til Norge. - Vi gjør det Norges regulatoriske myndigheter ikke klarer, nemlig skape en reel konkurranse i den norske telemarkedet. Vi ser det som en livsoppgave å få dette til.

- Våre samarbeidspartnere ønsker å se andre aktører i markedet, sier Sogn.

Til toppen