Enitel krever 120 millioner av Telenor

Enitel krever 120 millioner kroner av Telenor Nett for tap selskapet mener det er påført som en følge av brudd på samtrafikkavtalen.

Enitel krever 120 millioner kroner av Telenor Nett for tap selskapet mener det er påført som en følge av brudd på samtrafikkavtalen.

Enitel stevnet Telenor sist fredag for for voldgiftsretten fordi selskapet mener Telenor ikke innførte tjenesten fast forvalg tidsnok. Enitel mener at Telenor har beriket seg på selskapets bekostning ved ikke å overføre kunder til selskapet raskt nok.

Administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge sier til DN Ajour at Telenor ikke kom igang med fast forvalg tidsnok og at de var atskillig senere igang enn det Post- og teletilsynet hadde forutsatt.

- Siden har de vært sene med å legge inn nye kunder. Dette gir oss tapte inntekter og økte utgifter, sier han.

Enitel regner med at saken ender i voldgiftsretten i september eller oktober.

Fast forvalg betyr at telekunden velger en teleleverandør etter ønske som sin faste operatør og har vært svært viktig for at de nye teleoperatørene i markedet skulle kunne få en rimelig andel av telemarkedet. Både Enitel og Tele 2 har meldt om sterk trafikkvekst på flere hundre prosent etter innføring av fast forvalg for ett år siden.

Men selskapene mener økningen burde ha vært større.

Seniorrådgiver i Tele 2 Norge, Morten Neeb, sier til digi.no fra feriestolen at Tele 2 har en liknende sak gående, som nok kan ende i en stevning tidligst fredag. Neeb sier at selskapets krav vil ligge godt over 20 millioner kroner som en følge av trenering av fast forvalg fra Telenor sin side.

Neeb hadde gjerne sett at disse sakene ble kjørt for åpen rett slik at allmenheten og mediene fikk innsyn i saken.

Telenor har tidligere avvist erstatningskravene fra Enitel og Tele 2.

Til toppen