Enitel nedgraderes

Enitel opprettholder målsettingen om et positivt resultat før avskrivninger (EBITDA) i siste kvartal 2001, selv om kredittratingbyrået Standard & Poor's har foretatt en nedgradering av Enitels kreditt.

Enitel opprettholder målsettingen om et positivt resultat før avskrivninger (EBITDA) i siste kvartal 2001, selv om kredittratingbyrået Standard & Poor's har foretatt en nedgradering av Enitels kreditt.

Enitel AS, den nest største totalleverandøren av tele- og datakommunikasjonstjenester til privat- og bedriftsmarkedet i Norge, opplever for tiden en positiv utvikling når det gjelder ordretilgang og kundetilfang.

- Vi har derfor ingen grunn til å endre våre uttalte mål om et positivt driftsresultat for Enitel før avskrivninger i siste kvartal 2001. Vi forventer fortsatt vekst i fjerde kvartal i år, sier direktør for strategi og kommunikasjon i Enitel, Stein Dale, i en kommentar til dagens kredittvurdering fra det uavhengige kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's.

- Vi har kontroll på vår finansielle situasjon og den daglige driften av Enitel. Vurderingen fra Standard & Poor's endrer ikke på den faktiske finansielle situasjonen for selskapet per i dag, sier Dale.

Standard & Poor's har redusert Enitels langsiktige kredittgradering til "B-" fra "B". Nedgraderingen av ratingen skyldes Enitels negative kontantstrøm fra drift i løpet av de første ni måneder av 2000 og et finansieringsbehov i forbindelse med UMTS-investeringer. Dette indikerer at selskapet har et kortsiktig behov for ytterligere finansiering for fullt ut å finansiere sin forretningsplan, heter det i meldingen fra Standard & Poor's.

Dale understreker at det er Broadband Mobile som skal forestå UMTS-utbyggingen. Broadband Mobile er et eget selskap eid av Enitel og det finske mobilselskapet Sonera med 50 prosent hver. Det er uttalt at selskapet vil hente inn egenkapital på omkring 1,5 milliarder til Broadband Mobile i løpet av de neste tre til fire årene. Enitel har antydet at de kan komme til å innlemme flere samarbeidspartnere i konsortiet. Dette vil føre til at Enitels eierandel i UMTS-konsortiet reduseres.

Til toppen