Enitel-resultat preges av Teliakjøp

Enitel oppnådde et driftsresultat i 1999 på minus 86,7 millioner kroner, mot 24,6 millioner kroner for samme periode året før. Selskapet solgte for 47 millioner kroner, opp fra 11,4 året før. Enitels oppkjøp av Telia Norge i desember i fjor preger naturlig nok selskapet.

Enitel oppnådde et driftsresultat i 1999 på minus 86,7 millioner kroner, mot 24,6 millioner kroner for samme periode året før. Selskapet solgte for 47 millioner kroner, opp fra 11,4 året før. Enitels oppkjøp av Telia Norge i desember i fjor preger naturlig nok selskapet.

I 1999 brukte Enitel tiden på å bygge seg opp som en aktør i det nye konkurranseutsatte telemarkedet, som ble avsluttet i desember med kjøpet av Telia Norge for vel 2 milliarder kroner. Kostnadene knyttet til låneopptak og selve kjøpet avskrives ifølge selskapet over tid.

Den samlede omsetningen i de to selskapene som nå utgjør Enitel, utgjorde 710 millioner kroner i 1999. Selskapet sysselsetter 420 personer, herav er 310 fast ansatte. Enitel ble 1. mars tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs.

Enitels hadde i januar 187.000 privatkunder og 19.000 bedrifts-kunder på telefoni. På bedriftssiden leverer selskapet telefoni til ni av de ti største selskapene i Norge.

I privatmarkedet har Enitel ca. 7,2 prosent av internettmarkedet basert på antall kunder, og ca 3,5 prosent av telefonimarkedet basert på omsetning, skriver selskapet i en børsmelding.

I bedriftsmarkedet ligger Enitels markedsandel innenfor såvel data-kommunikasjon som Internett på ca. 15 prosent. Enitels markedsandel utgjorde ca. 11 prosent av transmisjonsmarkedet for bredbånd, som beregnes til å utgjøre ca. 900 mill. NOK i 1999 om en holder unna Telenors interne salg. I januar 2000 gikk ca. 23 prosent av totalt beregnet omsetning innenfor transmisjon for bredbåndsmarkedet gjennom Enitel i form av kjøp, videresalg eller direkte salg.

Enitel - nøkkeltall 1999:

Q499 Q498 1999 1998
driftsinnt. 23.807 5.913 46.819 11.428
driftsres. (30.477) (10.419) (86.670) (24.555)
Res. før skatt (26.333) (3.681) (65.993) (9.423)
Anleggsmidler 938.791 339.893
Eiendeler 1.903.624 993.739
EK 1.528.329 743.715
LG - 556

Kilde: Enitel

Til toppen