Enitel: Send mer penger

Enitel trenger ytterligere kapital. Selskapet planlegger nå å hente inn 700 millioner kroner for blant annet å betale for utbyggingen av sitt nye UMTS mobilnett.

Enitel trenger ytterligere kapital. Selskapet planlegger nå å hente inn 700 millioner kroner for blant annet å betale for utbyggingen av sitt nye UMTS mobilnett.

Enitel skal bygge mobilnettet i samarbeid med finske Sonera gjennom det felleseide selskapet Broadband Mobile, der selskapene eier 50 prosent hver. Selv om Enitel sier en kan tenke seg å selge seg ned i selskapet, trenger selskapet penger til sin del av forpliketslene.

Selskapet ønsker i denne omgangen å hente 700 millioner kroner i markedet, melder blant annet TV 2, og 500 av disse er allerede sikret tilført gjennom et sett med garantister. Den resterende biten på 200 millioner blir det opp til markedet å spytte inn.

Prisen på aksjene i kapitalforhøyelsen er nok det som er mest skuffende for markedet. Prisen settes nemlig til 40 kroner, eller vel 25 prosent under de 53 kronene aksjen ble handlet til rett før den ble suspendert i går onsdag ettermiddag.

Antallet aksjer som utstedes i emisjonen er 17,5 millioner aksjer. Fra før eksisterer det 21,1 millioner aksjer i Enitel, noe som betyr at denne emisjonen representerer en utvanning i størrelsesorden 45 prosent. Emisjonen blir gjennomført som en fortrinnsemisjon slik at eksisterende eiere kan få mulighet til å hindre sin egen post bli utvannet ved å selv delta med penger i kapitalinnsprøytningen.

Skulle markedet også prise aksjen til emisjonskursen på 40 kroner, blir markedsverdien av Enitel 1,54 milliarder kroner, bare vel 400 millioner over dagens markedsverdi på 1,11 milliarder.

Dermed har Enitel og administrerende direktør Øyvind Hauge, fått det svært tungt å fordøye kjøpet av Telia Norge som ble gjennomført fra januar 2000. Det selskapet kostet alene 2 milliarder kroner, og utgjør det meste av Enitels virksomhet. I dag er hele Enitel altså verdsatt til halvparten så mye.

Enitel har hatt en tøft år med dårlig resultat i fjor da de tapte 1,1 milliarder kroner bare i fjerdekvartal. Og med bare 10.000 mobiltelefonkunder på sine lister er heller ikke fremtiden lys med tanke på inntjening.

Det har lenge vært kjent at selskapet ville komme til å få behov for mer penger når de skulle starte byggingen av UMTS nettverket, men prisen var nok ventet å skulle bli noe bedre. Selskapet har selv sagt at det vil koste 1,5 milliarder kroner å bygge ut det planlaget mobilnettet over 3-4 år.

Men for nordmennene synes behovet etterhvert å være mindre. Både er det alt investert ca 130 millioner kroner, og Enitel har også åpnet for å redusere sin egen eierandel i UMTS-lisensen med 15 prosent.

I januar i år fikk styret i Enitel fullmakt til å utstede 10,6 milliarder aksjer samt oppta et konvertibelt lån på intill 1 milliard kroner. Denne fullmakten vil riktignok ikke være tilstrekkelig slik emisjonen nå er skissert, og generalforsamlingen vil måtte godta å øke fullmakten med 7 millioner aksjer. Men mer rundt dette vil bli avklart i løpet av dagen etter at det har vært avholdt styremøte i Enitel.

De som derimot ønsker å tegne seg i emisjonen vil også bli tildelt såkalte warrants. Et vardipapir mye likt en opsjon, men som har lengre løpetid og er utstedt av selskapet selv. Denne vil ha en innløsning på 45 kroner aksjen og løpetid på i overkant av ett år, med innløsning senest 15. april neste år. Warrants kan også omsettes på Oslo Børs etter at det ble åpnet for dette i fjor høst.

Det er Orkla Enskilda som har fått jobben med å plassere emisjonen.

Til toppen