Enitel skuffer

Teleutfordreren Enitel skuffer markedet med sine resultat for tredje kvartal. Inntektene er for lave og sluttresultatet for lite til å imponere. Nå kan en 3G-konsesjon for selskapet bli et være eller ikke være.

Teleutfordreren Enitel skuffer markedet med sine resultat for tredje kvartal. Inntektene er for lave og sluttresultatet for lite til å imponere. Nå kan en 3G-konsesjon for selskapet bli et være eller ikke være.

Selskapets driftsinntekter for årets første tre kvartal endte på 671 millioner kroner, mens forventningene lå mellom 683 og 712 millioner kroner. For tredje kvartal alene endte driftsinntektene på 284 millioner kroner, betydelig under forventningene som lå i området 295 millioner til 350 millioner.

Driftsresultatet er for tredje kvartal minus 205 millioner og for de tre kvartalene minus 508 millioner, mens resultat før skatt ble henholdsvis 270 millioner og 810 millioner.

I sin egen pressemelding legger Enitel vekt på sin solide posisjon og sterke kundevekst.

- Salget har utviklet seg omtrent i takt med våre forventninger, sier administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge.

Han erkjenner at kostnadsnivået fortsatt er for høyt. - Resultatet skyldes i stor grad engangsutgifter knyttet til vår sterke satsing på å forberede mobile tjenester ved å benytte NetComs mobilnett og søknaden om å få bygge og drive et UMTS-nett. Det ligger et stort forbedringspotensial i driften av selskapet, ikke minst når det gjelder de store kostnadene forbundet med leie av kapasitet hos andre operatører.

Sterk markedsaktivitet gjør at kjennskapet til Enitels navn fra januar til september har økt fra 7 til 70 prosent. - Og målsettingen om et positivt kvartalsvis driftsresultatet før avskrivninger i løpet av 2001 står fast, sier Hauge.

Enitel er sammen med finske Sonera en av syv søkere på de fire norske 3G-konsesjonene.

Til toppen