Enitel solgte Nordsjøkabler for småpenger

Enitel ASA har solgt sin del av nordsjøvirksomheten NorSea Com til Telia for 11 millioner kroner. I tillegg overtar Telia gjeld tilknyttet prosjektet.

Enitels del av nordsjøvirksomheten NorSea Com overtas av Telia for vekslepenger. Selskapet har investert vel 400 millioner kroner i aktivitetene i Nordsjøen, som foruten kabelen NorSea Com inkluderer EniCom North og den sørlige delen av Europaringen.

Telia betaler 11 millioner kontant, samt at NorSea Com betaler tilbake et lån på 12,5 millioner kroner pluss renter som tilsammen utgjør 25,6 millioner kroner. Selskapet NorSea Com ble dannet i 1998 av Enitel og Telia som gikk inn med like eierandeler. Telia betaler nå altså bare småpenger for å overta fullt eierskap.

NorSea Coms forretningside var å binde sammen Norge, Nordsjøen og Storbritannia med fiberoptisk telekommunikasjon for å tilby bredbåndskapasitet til oljeinstallasjoner og telekommunikasjonsoperatører.

Enitel har fremdeles EniCom North og Europaringen igjen av nordsjøaktivitetene, som altså ikke ennå er solgt.

Til toppen