Enitel varsler million-søksmål mot Telenor

40 prosent av inntektene til teleselskapet Enitel går rett i lomma på Telenor. Nå varsler Enitel søksmål etter at Post- og teletilsynet har oppdaget at Telenor har tatt for mye betalt.

40 prosent av inntektene til teleselskapet Enitel går rett i lomma på Telenor. Nå varsler Enitel søksmål etter at Post- og teletilsynet har oppdaget at Telenor har tatt for mye betalt.

Enitel ASA er et av selskapene som mener de har betalt altfor mye penger til Telenor ASA for å leie samband, en oppgave Telenor er forpliktet til å gjøre gjennom teleloven.

Men Telenor kan ikke ta hva de vil for linjene, de må fakturere en såkalt kostnadsorientert pris som skal godkjennes av Post- og teletilsynet.

Prisene til Telenor blir undersøkt av Post- og teletilsynet hvert år ved at Telenor oversender den såkalte ONP-rapporten.

I et brev til Statens Teleforvalting skriver Stein Dale, direktør for kommunikasjon og strategi i Enitel, at det er dokumentert gjennom ONP-rapporten at Telenor har tatt seg adskillige millioner for mye betalt av Enitel.

Enitel anslår at de har betalt mellom 25 og 30 millioner kroner for mye til Telenor, noe de mener å kunne bevise gjennom ONP-rapporten. Dette er bare for 1999. Rapporten for 2000 foreligger ikke enda.

Også Post- og teletilsynet mener at Telenor har tatt seg for mye betalt:

"Verken Telenors priser for samtrafikk med fastnettet eller mobilnettet har vært kostnadsorienterte i 1999." Det skriver PT i sin rapport etter å ha mottatt ONP-rapporten. Men tilsynet har ikke tatt stilling til om Telenor skal pålegges å betale penger tilbake til sine kunder.

- Så lenge Post- og teletilsynet ikke gjør annet enn å be Telenor være så snill å endre praksis, har Telenor ingen incentiver til selv å begynne å følge norsk lov. Bryter man en lov må det få konsekvenser, og det er PT som må overvåke dette, sier Enitels informasjonssjef, Birgitte S. Frisch til digitoday.no.

Hun forteller at 40 prosent av inntektene til Enitel går rett i lomma på Telenor, noe de synest er i meste laget.

Også direktør for strategi og kommunikasjon i Enitel, Stein Dale, er oppgitt over prisnivået og Post- og teletilsynets håndtering av dette.

- Post- og teletilsynet selv ser dokumentert at Telenor bryter teleloven ved ikke å ta kostnadsorienterte priser, men mener at det ikke er hensiktsmessig å "pålegge Telenor konkrete tiltak." Det strider mot vanlig rettferdighetssans, sier Dale.

- Har man tatt for mye betalt, må man betale tilbake. Slik er det ellers i samfunnet, legger Dale til.

Enitel varsler nå søksmål mot Telenor der de ønsker å få tilbake mellom 25 og 30 millioner kroner, med renter.

Dette er ikke det første søskmålet Telenor er innblandet i. Tidligere i vår var Telenor i Oslo Byrett hvor NetCom GSM ASA, nå eid av svenske Telia, saksøkte Telenor for å tatt seg for mye betalt. Denne saken ble berammet for tre uker, og dom er ventet før sommeren. Saken gjelder forhold som skjedde i siste halvdel av 90-tallet.

Telenor ble også dømt i rettssaken som Teletopia AS anla, men denne dommen er ikke rettskraftig.

Til toppen