Enkel faktor utløser IT-integrasjon

Brukere tror bedriftens IT-systemer er koblet sammen allerede. Det er to faktorer som lurer dem.

Leverandørene har snakket høyt om mulighetene i mange år, men det er først nå flertallet av store og mellomstore norske bedrifter begynner å integrere sine forskjellige IT-systemer, mener Oracle Norge-sjef Hans Olav Hamran.

Gjennom omtale av gjerne enorme amerikanske bedrifter har mange et inntrykk av at full integrasjon er en selvfølge, men slik er det ikke blant annet i Norge, påpeker Oracle-sjefen.

Hamran opplever dette som en sterk trend hos både kundene til Oracle Norge og deres partnere. For selv om bedriftene kjøpte systemer for blant annet kundekontakt (CRM), lønn/personale, logistikk, innkjøp og lager, er disse ofte ikke koblet sammen med hverandre og økonomisystemet.

– Det er ikke IT-avdelingen som selv driver utviklingen, det er ledelsen og brukere i bedriftene presser nå IT-avdelingen til å koble ting sammen, forteller Hamran.

På spørsmål om hva som utløser disse kravene akkurat nå, har Hamran et veldig klart svar.

- Når brukerne får felles pålogging, såkalt «single sign on», antar de fleste at ting er koblet sammen. Det er da plutselig kravet om å bruke informasjon fra en applikasjon i en annen dukker opp, og brukere blir forundret over at dette ikke går an, forteller Hamran at han får høre fra IT-sjefene.

En annen faktor som skaper forventninger til sammenkobling og gjenbruk av informasjon er portaler. Får brukere i en bedrift en felles nettside som viser informasjonen de trenger, hentes gjerne informasjonen til portalen fra mange systemer. Men dette er en enveistilkobling.

– En portal «faker» integrasjonen, de bakenforliggende systemene snakker ikke sammen, påpeker Hamran. – Men brukerne tror det og blir forundret når det ikke fungerer slik.

Ekte integrasjon kan skje på to andre måter. Det ene er å bruke en integrasjonsserver som lar deg sette opp og synkronisere informasjonen mellom de forskjellige systemene i en såkalt hub-and-spoke (nav og eike) arkitektur.

Den andre metoden er at alle applikasjonene bruker den samme informasjonen i en sentral database, slik applikasjonene gjør i samlingene til blant annet Oracle og SAP.