Enkel lisens for tokjernet x86

IBM mener ytelsen til tokjernet x86 ikke kvalifiserer til dobbel lisens på programvaren.

IBM mener ytelsen til tokjernet x86 ikke kvalifiserer til dobbel lisens på programvaren.

Tokjernede x86-prosessorer fra Intel og AMD har satt store programleverandører på pinebenken: Skal de ta seg enkelt eller dobbelt betalt?

For Microsoft er problemstillingen ny, siden de hittil ikke har støttet plattformer der tokjernede prosessorer er tilgjengelige. Microsoft sa i fjor at de vil betrakte doble Opteron og Xeon-prosessorer som én prosessor, fra et lisenssynspunkt.

For leverandører som lenge har forholdt seg til Unix og Linux, og følgelig også til mer avanserte prosessorer, er problemstillingen eldre. De har stort sett valgt å lisensiere per kjerne, slik at programvare til en tokjernet prosessor krever to lisenser. Oracle er blant disse.

Skal du ha programvare til en tokjernet Power5-prosessor, krever IBM at du betaler lisens for begge kjernene.

I går kunngjorde IBM at programvare til tokjernede x86-prosessorer ikke vil lisensieres etter dette prinsippet. En dobbel Xeon og en dobbel Opteron skal i lisenssammenheng telle som én.

Hva er det som gjør at en dobbel Power5 teller som to, mens en dobbel Xeon eller en dobbel Opteron teller som én?

IBMs talsperson Ari Fishkind forklarer seg slik til amerikanske medier:

– For første generasjons Opteron og Xeon er ytelsesøkningen inkrementell. Vi mener brikkene er flotte og har et stort potensial, men inntil videre vil ikke kundene kunne utnytte brikkenes ytelse full ut.

At AMD og Intel er uenige i at dobbel kjerne ikke er dobbel ytelse, spiller liten rolle for IBM.

På den andre siden innebærer formuleringen at IBM kan tenke seg å endre regelen den dagen kundene oppdager at dobbel kjerne faktisk er dobbel ytelse. Da er det to muligheter: Ta seg dobbelt betalt for alle doble prosessorer, eller ta seg enkelt betalt også for doble Power5-prosessorer.

Uansett utfall får konkurrenter som Oracle en utfordring.

Til toppen