Enkel og billig Windows-vedlikehold

Nederlandske RES er klar med en allsidig løsning for å temme programvare på alle slags Windows-maskiner.

Nederlandske RES er klar med en allsidig løsning for å temme programvare på alle slags Windows-maskiner.

I november 2002 sto Commaxx for norgeslanseringen av PowerFuse, et administrativt verktøy for Citrix-miljøer som framfor alt løste utfordringen med å styre applikasjoner til både klienter og servere. PowerFuse tar seg av aksess- og lisenskontroll, styring av konfigurasjoner og endringer, overvåking med rapporter og alarmer, brukerstøtte, og styring av ytelse og sikkerhet. PowerFuse koster 150 euro per bruker per år, og leveres av et lite nederlandsk utviklingsselskap, Real Enterprise Solutions (RES).

    Les også:

Nylig kunngjorde RES et rimeligere produkt, Wisdom, rettet mot enkelt og sentralisert vedlikehold av Windows-applikasjoner på PC-er, servere og tynne klienter. Pilotprosjekter har vært i gang siden 2003, og Espen Pedersen i Commaxx forsikrer at han vil kunne levere Wisdom til norske kunder innen utgangen av inneværende kvartal, altså mars.

Prismodellen til Wisdom er enkel: En lisens koster 40 euro, og du trenger én lisens per PC, to lisenser per server og fire lisenser per terminalserver.

For dette får du et verktøy som lar deg foreta alle former for installasjon og vedlikehold av applikasjoner og systemprogramvare fra én sentral konsoll. Wisdom automatiserer installasjon og avinstallasjon, sikkerhetsfiksing, service packs og så videre, og gir anledning til å endre registry og andre innstillinger. Det tilbyr overvåking av klienter og servere, varsler om blant annet ledig diskplass og konfigurasjonsendringer, og kan brukes til å håndheve sikkerhetsregler.

– Det finnes produkter i denne kategorien fra tidligere. Vi mener de tenderer til å ha et overdrevent høyt ambisjonsnivå, og at de er dyre. Wisdom har laget noe som går direkte på det daglige vedlikeholdet. Du kan for eksempel sette i gang en installasjon til å starte ved midnatt, og som tvinger en omstart på PC-ene slik at alt er klart når brukerne kommer på jobb. Dessuten er læreterskelen lav, og produktet er lett å komme i gang med, sier Pedersen.

Pedersen erfarer at Citrix ofte brukes i blandede miljøer der det også er et antall tradisjonelt drevne PC-er, og at det følgelig må være en fordel å ha et verktøy som kan vedlikeholde alt likt.

– Flere og flere blir klar over at det er store forskjeller i kostnader mellom sentralt vedlikeholdte PC-er og PC-er som ikke er underlagt sentral kontroll.

Pedersen viser til undersøkelser fra Gartner som tallfester forskjellen til nesten 2000 dollar per år. Stemmer dette, holder det med en uke for å tjene inn Wisdom.

Til toppen