Enkelt å unngå makrovirus

Her er to tips som kan minske smitte som følge av makrovirus i Word-dokumenter.

Her er to tips som kan minske smitte som følge av makrovirus i Word-dokumenter.

Per Hansen i sikkerhetsselskapet PDI Consult skriver i en e-post-melding til Digi.no at man bør unngå å utveksle dokumenter i selve Word-formatet. Dette formatet inneholder alle dokumentets aktive makroer, og kan også ha med seg eventuelle makrovirus.

– Hvis dere skal utveksle dokumenter, foreslår vi at dere selv og de dere skal motta dokumenter fra, lagrer dem som RTF-filer i stedet for DOC-filer, sier Hansen.

RTF-filene inneholder ikke Word-makroene og dermed ikke makrovirus.

– Når du mottar en RTF-fil kan du åpne denne og lagre den som et vanlig Word-dokument, sier Hansen.

For digi-redaksjonens egen regning legger jeg ved et tips nummer to, for den som nettopp har mottatt et dokument i Word, og gjerne vil unngå å bli utsatt for eventuelle makrovirus i dokumentet.

Har du Windows 95, kan du lese dokumentet i Wordpad i stedet for i Word. Må du redigere videre på det, kopierer du all tekst til et nytt dokument i Word.

En annen metode er å bruke en filleser som QuickView Plus: Den åpner dokumentet for lesing, og lar deg kopiere tekst videre til andre programmer.

Til toppen