Enkelt bytte gir enorme gevinster

Dagens strømforsyninger er miljøsvin og gir høye regninger. Nå skal de vekk, sier Intel og Google.

Enkelt bytte gir enorme gevinster

Det er mange forskjellige intiativ og organisasjoner som nå forsøker å takle miljøproblemene, men i går avduket Intel og Google den hittil største og bredeste alliansen.

Med seg har de to fått blant annet Microsoft, Dell, HP, IBM, AMD, Syn, World Wildlife Fund og EPA, det amerikanske SFT.

Den gode nyheten er også at "Climate Savers Computing Initiative" som alliansen heter ikke skal handle om generelle diskusjoner, men fokusere først på et konkret problem, det største miljøsvinet i hele IT-bransjen.

Det er den gammeldags strømforsyningen som er den største kilden til energisløseri og dermed C02-utslipp fordi så mye energi lages med kull eller olje.

Strømforsyningene (egentlig en transformator) som sitter i dagens servere og PC-er har bare en effektivitetsgrad på 65 prosent - det vil si at bare 65 prosent av strømmen som sendes inn blir gjort om fra 220/110-volt til 12 eller 5 volt.

35 prosent blir til varme og skaper et dobbelt sløseri. For i lukkede server-rom må denne varmen kjøles ned og krever like mye strøm enda en gang. I en PC slippes varmen ut i rommet - og må i mange deler av verden også kjøles ned.

Dette har gjort at IT-systemer står for to prosent av verdens strømforbruk. Målet til Intel/Google-alliansen er få bransjen til å ta i bruk teknikk som kan øke effektiviteten til 90 prosent.

Den gode nyheten er at teknikken finnes, den bare koster litt mer og IT-produsentene må ta den i bruk, påpeker Intel og Google.

Det ville redusert utslippene av CO2 på global basis med hele 54 million tonn i året. Verdens IT-kunder ville fått redusert strøm-regningen sin med 33 milliarder kroner, hevder Intel.

Sannsynligvis vil Climate Savers Computing Initiative bli en merke-ordning som kan komme for IT-utstyr som overholder effektivitetskravene.

Her kan du lese mer om Climate Savers Computing Initiative.

Les mer om: