Abonner
UTVIKLING

Enklere å flytte Android-apps til iOS

Nytt verktøy kan redusere kodejobben.

For utviklere av mobilapplikasjoner som ønsker virkelog omfattende bruk av sine produkter, holder det ikke å tilby applikasjonene til bare én plattform. Applikasjonene må i alle fall tilbys både til Android og iOS, kanskje også til Windows Phone. Men slik flytting av koden innebærer mye jobb, blant annet fordi Android-applikasjoner normalt er Java-baserte, mens iOS-applikasjoner skrives i Objetive-C.

En del leverandører av smartmobilapplikasjoner, blant annet Facebook, har forenklet arbeidet ved å bygge applikasjoner rundt en nettleserkomponent, noe som innebærer at det meste av funksjonaliteten i applikasjonen faktisk er basert på HTML og andre webteknologier. Men en slik løsning er i dag sjeldent optimal, særlig når det gjelder ytelse.

I går kunngjorde Google at selskapet har utviklet et nytt verktøy som litt overraskende skal gjøre det enklere å lage iOS-utgaver av Android-applikasjoner. Det hadde kanskje vært mer naturlig at selskapet hadde kommet med et verktøy som gjør det motsatte, altså fra iOS til Android. Men det er mulig at verktøyet er noe Google egentlig har utviklet for egen bruk, men som selskapet mener at også andre kan ha nytte av. Det sies ingenting om dette i kunngjøringen.

Nå er det ikke slik at man kan ta hele kode til en Android-applikasjon, sende den gjennom J2ObjC-verktøyet, og dermed ha en ferdig iOS-applikasjon. Bruken er begrenset til de delene av applikasjonskoden som ikke er knyttet til brukergrensesnitt, for eksempel applikasjonslogikken og dataaksessen.

Ifølge Google konvertere J2ObjC Java-klasser til Objective-C-klasser som direkte bruker iOS Foundation Framework. Den skal støtte hele Java 6-språket og det meste av runtime-funksjonaliteten som kreves av utviklere av klientapplikasjoner.

J2ObjC er utgitt som åpen kildekode med Apache License 2.0. Verktøyet og mer informasjon finnes på denne siden.

Les mer om: