Enklere å kjøre Linux på Chromebooks

– For de «fryktløse».

Enklere å kjøre Linux på Chromebooks
Med den nye utvidelsen til Chrome OS og programvaren crouton kan man kjøre blant annet Ubuntu i et eget vindu i Chrome OS. Det gir tilgang til en rekke applikasjoner som i dag ikke er tilgjengelige for Chrome OS. Bilde: François Beaufort

Chrome OS, operativsystemet som benyttes av Chromebooks, er basert på Linux-kjernen, i tillegg til nettleseren Chromium og andre komponenter som Google har valgt ut. Det er altså ingen GNU/Linux-distribusjon, men det er fullt mulig å kjøre en slike distribusjon på Chromebooks – side om side med Chrome OS. Nå har dette også blitt enklere å benytte på grunn av en ny Chrome OS-utvidelse som gjør at Linux-distribusjonen vises i et eget vindu i Chrome OS, i stedet for at man må veksle mellom virtuelle terminaler, som til nå. Det er den Google-ansatte Chrome-evangelisten François Beaufort som skriver dette.

Utvidelsen heter «crouton integration» og bygger på åpne kildekodeprosjektet crouton (Chromium OS Universal Chroot Environment). Denne kan kjøres på Chrome OS-enheter som har blitt satt i utviklermodus.

chroot

Crouton er basert på chroot, en metode som i noen tilfeller kan minne om virtualisering, ved at gjestesystemer kan kjøres i et annet binært miljø enn vertsoperativsystemet. Men i motsetning til med virtualisering, startes ikke gjestesystemet i en virtuell maskin, men har direkte tilgang til maskinvaren, inkludert minnet. Dette gir bedre ytelse, men samtidig ingen beskyttelse mot at «root exploit»-angrep i gjestesystemet kan få så godt som full tilgang til vertssystemet, altså Chrome OS.

Det er trolig derfor Beaufort det hele for en løsning for de fryktløse.

Selve crouton har eksistert en god stund. Allerede 2013 publiserte Gigaom inn en video hvor crouton demonstreres. Videoen er tilgjengelig i denne artikkelen.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.