Enklere å klage på IT-feil

Det skal bli enklere å klage på feil i blant annet programvare, men da kan du ikke ha lastet programmet ned over Internett, forklarer Justisdepartementet.

Det skal bli enklere å klage på feil i blant annet programvare, men da kan du ikke ha lastet programmet ned over Internett, forklarer Justisdepartementet.

I forrige uke la regjeringen frem et forslag til ny lov om forbrukerkjøp. Den norske loven er i internasjonal sammenheng allerede ganske streng. Nå får du som privatkunde enda sterkere kort på hånden når varer du har kjøpt ikke holder mål eller skjærer seg.

Dette gjelder også IT-utstyr og programvare, selv om ikke så mange er klar over det.

For IT-selskaper og programvareleverandører forsøker å binde sine kunder med forskjellige kontrakter og klausuler.

Men norsk lov overprøver alle typer arrangementer av typen "når du åpner eller tar i bruk denne programvaren godtar du følgende" som blant annet Microsoft benytter seg av. Særlig som privatkunde har du ufravikelige rettigheter uansett hva du har trykket på eller undertegnet under installasjoner.

Forbrukerloven sier at dersom for eksempel en programpakke roter til harddisken din under installasjon eller vanlig bruk, har du etter loven rett til en ny programpakke der feilen er rettet opp - og erstatning for kostnaden det tok å gjenopprette maskinen din.

Særlig det siste er en viktig presisering.

digi.no kjenner til minst ett tilfelle der en bruker har fått erstatning fra Microsoft etter at installasjonen av en Office-pakke havarerte maskinen hans (kunden var selv patentjurist mens sønnen var høyesterettsadvokat...).

Nå skjerpes forbrukerloven ytterligere:

"Blant annet ønsker Regjeringen å forenkle og utvide reglene om rett til retting og omlevering ved mangler. Det skal bli noe lettere for forbrukeren å heve et kjøp, og det foreslås en uttrykkelig regel om at forbrukeren skal få rett til en erstatningsgjenstand hvis selgerens avhjelp vil medføre at kjøperen i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen. Regjeringen foreslår også at selgeren som hovedregel ikke skal ha rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Regjeringen ønsker også å styrke forbrukerens bevismessige stilling ved mangler. Det foreslås også en viss justering av reklamasjonsreglene til forbrukerens fordel."

Men Internett skaper problemer for IT-kunder.

For Forbrukerkjøpsloven gjelder bare varer.

Programvareselskaper som Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar for feil, tidsforbruk og oppretting som skyldes deres programvare fordi du ikke har kjøpt programvaren, du har bare kjøpt en lisens til å bruke den og da gjelder ikke lovverk for varekjøp.

Konklusjonen til regjeringens nye lov kan kort oppsummeres slik: Kjøper du programvare som er levert på en fysisk gjenstand, det vil stort sett si en CD, omfattes det av forbrukerkjøpsloven og du har store rettigheter til å klage og få erstatning.

Men har du lastet ned noe over Internett, er det å regne som en tjeneste. Det samme gjelder når du kjøper en datamaskin og det følger med programvare.

Du kan lese mer om den nye loven her. Punktene om IT-kjøp ligger under kapittel 3.


Det er ikke klart når regjeringens forslag til ny forbrukerlov kommer opp i Stortinget og når den eventuelt vil tre i kraft.

Til toppen