Enklere å tilby digre Android-apper

Google øker grensen.

Google åpner for at alle deler av store spill og applikasjoner kan lastes ned fra Google Play Store.
Google åpner for at alle deler av store spill og applikasjoner kan lastes ned fra Google Play Store.

Google øker grensen.

Google kunngjorde i går at størrelsen på Android-applikasjonen som fullt og helt skal kunne lastes ned fra det som tidligere het Android Market, men som i går skiftet navn til Google Play Store, er økt fra 50 megabyte til drøyt fire gigabyte.

Riktignok er det en fordel at applikasjoner, og særlig de som skal lagres og kjøres på enheter med temmelig begrensede ressurser, er så små som mulig. Men samtidig finnes det applikasjoner, og ikke minst spill, som inneholder så mye data at 50 megabyte ikke har vært tilstrekkelig.

Til nå, i slike tilfeller, har bare en mindre del av applikasjonen eller spillet blitt distribuert via Googles applikasjonsbutikk. Resten har applikasjonen eller spillet lastet ned fra en utgiveren av programvaren først gang programvare startes.

Endringen som nå er gjort, innebærer fortsatt at selve APK-installasjonsfilen maksimalt er på 50 megabyte. Men nå kan utviklerne legge to ekspansjonsfiler til APK-filen. Disse ekspansjonsfilene kan hver være på inntil to gigabyte og i et valgfritt format.

Det er særlig tre fordeler med dette. Den ene er at leverandører av de plasskrevende applikasjonene ikke lenger behøver å tilby de omfattende utvidelsene fra egne eller innleide servere, men kan overlate det hele til Google.

Den andre er at med nyere Android-enheter – Google oppgir ikke hvor nye – vil nedlastingen av ekspansjonsfilene skje sømløst og automatisk, noe som betyr at perioden hvor brukerne kan angre på et eventuelt kjøp, ikke starter før alle filene er lastet ned.

Med eldre enheter vil nedlastingen av ekspansjonsfilene først skje når applikasjonen startes for første gang. På Android-enheten vil ekspansjonsfilene alltid lagres på det eksterne lagringsmediet til enheten.

Men alle skal allerede i Google Play Store kunne se den totale størrelsen på applikasjonen.

Flere detaljer om hvordan ekspansjonsfilene bør brukes, finnes i dette blogginnlegget.

Til toppen