Enklere for bedrifter å kjøpe Linux-applikasjoner

Red Hats nye «Exchange» gjør det langt enklere for bedrifter å kjøpe Linux-applikasjoner.

Enklere for bedrifter å kjøpe Linux-applikasjoner

Red Hats nye «Exchange» gjør det langt enklere for bedrifter å kjøpe Linux-applikasjoner.

Red Hat har i dag åpnet en netthandel beregnet på bedrifter som vil kjøpe pakker av Linux med mellomvare og applikasjoner. Applikasjonene er fordelt på områder som sikkerhetskopiering, beslutningsstøtte, innholdsforvaltning, kundeforvaltning, databaser, ERP, meldinger og samarbeid, og systemovervåking. De fleste store og kjente leverandører av bedriftsapplikasjoner for Linux er med på initiativet.

Hensikten med netthandelen, døpt Red Hat Exchange (RHX), er å tilby pakker av operativsystem, mellomvare og applikasjon i én pakke, med felles abonnement og én kontrakt der supportansvaret ligger hos Red Hat. Mellomvaren beskrives som i hovedsak JBoss. Pakkene leveres prekonfigurerte med tanke på den spesifikke applikasjonen.

Red Hat har på sin side opprettet gjensidige supportavtaler med selskapene som står for applikasjonene. Disse får sin del av abonnementsinntektene fra RHX.

Dette er leverandørene som er med på RHX:

  • Sikkerhetskopiering: Zmanda
  • Beslutningsstøtte: Pentaho og Jaspersoft
  • Innholdsforvaltning («content management»): Alfresco
  • Kundeforvaltning (CRM): SugarCRM og CentricCRM
  • Database: MySQL og EnterpriseDB
  • ERP: Compiere
  • Meldinger og samarbeid: Zimbra og Openfire
  • Systemovervåking: Zenoss og Groundwork

RHX lar brukere levere tilbakemeldinger på sine erfaringer med pakkene, med karakterer. Gjennomsnittskarakteren vises ved hver pakke. Det er også tjenester for diskusjon rundt supportproblemer, og en kunnskapsbase for erfaringer med alle produktene.

Ifølge Business Week har Red Hat vurdert et tilsvarende tiltak i mange år, men nølte med å legge det fram. Da de luftet ideen på et møte med applikasjonspartnere i februar, var responsen overveldende positiv. RHX ble offisielt kunngjort i mars, og er altså operativ fra i dag.

Ifølge News.com og eWeek er analytikerreaksjonene positive med tanke på hvordan RHX kan bidra til å øke bruken av Linux-applikasjoner hos små og mellomstore bedrifter. De peker spesielt på at kjøp og konfigurering forenkles, og at supportordningen er lagt opp med tanke på behov og praksis på SMB-markedet. En annen kommentar er at RHX styrker Red Hat i forhold til Novell (Suse), og at det også plasserer Red Hat i et mer direkte konkurranseforhold til store partnere som IBM, Oracle og SAP.

Til toppen