eNorge - etterskuddsNorge?

E-læring er et av de mest spennende og konkrete bruksområdene for bredbåndsteknologien. Regjeringens eNorge-plan har høye ambisjoner men lite penger er avsatt.

E-læring er et av de mest spennende og konkrete bruksområdene for bredbåndsteknologien. Regjeringens eNorge-plan har høye ambisjoner men lite penger er avsatt.

Den Norske Dataforening velger å sette fokus på eNorge og satsing på bredbånd på foreningens merkesakdag torsdag 23. november.

Foreningen mener filosofien bak utbyggingen av bredbåndsnettet så langt faller innunder klisjeen "hvis du bygger det, så kommer de". Altså skal teknologien komme før det som egentlig betyr noe, nemlig innholdet.

- Et godt og seriøst tilbud over bredbåndsnettet er vel så viktig som teknologien i seg selv, sier Svein Stavelin, leder for Dataforeningen i en pressemelding som inviterer til paneldebatt med blant annet Grete Knudsen og Britt Wang Løvvik, daglig leder i Dataforeningen i Trøndelag.

Debatten går på luften kl. 19.00 førstkommende torsdag og vil i utgangspunktet dreie seg om temaet "Hele Norge på nett - en digital allemannsrett".

- Spørsmålet er om det er et samfunnsansvar å sørge for bredbåndsnett til alle innbyggere. Hvis Regjeringen ønsker å basere en lang rekke offentlige tjenester på bredbåndsnettet så er det også naturlig at de tar sin del av ansvaret for utbyggingen, sier Britt Wang Løvvik.

Hun vil sette fokus på hva bredbåndsnettet skal og kan brukes til.

- Utdanning over nettet, spesielt innen etter- og videreutdanning av mennesker i dynamiske bransjer med stort behov for faglig oppdatering, er et spennende tilbud som både bør og kan finnes på bredbåndsnettet. Derfor er det viktig at man ikke bare har utbygningen av bredbåndsnettet i tankene, men også fokus på hva man skal bruke dette til, sier Stavelin.

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen ønsker å stimulere til utbygging av bredbåndsnett i Norge. Blant annet vil hun at offentlig sektor skal være med på å øke etterspørselen og konkurransen.

- Handlingsplanen som Regjeringen har lagt frem for hva kommunene og etatene skal tilby over bredbåndsnettet er meget ambisiøs med mange gode og konkrete tiltak. Vi håper nå at alle disse gode ideene får nok midler avsatt til å bli kunne bli gjennomført i rimelig tid, avslutter Stavelin.


Til toppen